Paradigma globálních konfliktů v lokálních interakcích

Řešitel výzkumného tématu:
PhDr. Ondřej Ševeček, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Studium globálních a lokálních konfliktů, teritoriální integrace a secesionismu, různorodosti kultury a společnosti a kulturních a sociálních interakcí, z hlediska různých filosofických a dalších teoretických perspektiv humanitních a sociálních věd. Zkoumání konfliktů vzhledem k partikularismu a univerzalismu a vzhledem k interakcím mezi globálním a lokálním uspořádáním, analýzy kulturních rozporů a interkulturního dialogu, včetně vědeckých institucionálních koncepcí vzhledem k překryvům a napětí mezi národními a transnacionálními přístupy.

Výzkumné aktivity v roce 2022:

 • Konfliktní a mezikulturní vztahy v Africe
 • Moderní islámské myšlení
 • Makro-regionální rozpory a jejich řešení: globální komparace
 • Pojetí vědy v tržní společnosti
 • Společensko-ekonomické konflikty a změny v Latinské Americe
 • Interkulturní dialog s Dálným východem
 • Arktida – nový region soutěže a kooperace
 • Role vzdělávání a vědy v globální komparaci
 • Komparace české a africké vědy: iluze o racionalitě
 • Interdisciplinární rozbory Human Affairs
 • Dopady ruské invaze na Ukrajinu na politickou a etno-náboženskou dynamiku na Balkáně a jejich implikace pro české předsednictví EU