Výzvy jazykové rozmanitosti

Řešitelka: Giulia Cabras
Orientální ústav AV ČR

Spolupracující insituce: SOAS University of London; University of Kansas; University of Sydney

Série seminářů se zúčastní badatelé v oborech sociolingvistiky, lingvistické antropologie a vzdělávání, kteří pracují na tématech vztahujících se k vícejazyčnosti a jazykové rozmanitosti. Aktivita spojuje jak vědu, tak veřejný zájem. Multilingviismus je dynamický výzkumný rámec, který se dnes využívá k výzkumu současných společností a malých místních komunit, zejména co se týče interkulturního dialogu, společenské a ekonomické integrace nebo nerovností.

Mimo to je role rovné a inkluzivní jazykové politiky ve společnostech a pospolitostech zdůrazňována mnoha iniciativami mezinárodních organizací, například Rok domorodých jazyků, který v roce 2019 vyhlásila OSN, nebo podpora školní výuky regionálních či menšinových jazyků ze strany Evropské unie.

Hlavním tématem seminářů bude multilingvismus jako zdroj a místo konfliktu. Téma bude zkoumáno s ohledem na dynamiku globalizace, migrace, hospodářského rozvoje a cílů budování státu.

Kromě přístupu k tématu z celkové perspektivy bude zvláštní zřetel věnován jazykové situaci v Číně a otázkám kulturní a jazykové asimilace v její západní části. Tento region je územím s velkou jazykovou různorodostí, předmětem čínské politiky budování státu, ale také kriticky důležitým regionem v rozvoji čínské iniciativy Pásu a stezky, kontroverzního ekonomického a geopolitického projektu, který již zahrnuje také několik evropských zemí včetně Česka.

Cílem aktivity je zvýšit spolupráci v oboru multilingvismu a jazykové rozmanitosti mezi odborníky a akademickými institucemi v Česku i v zahraničí, a také popularizovat toto téma v české občanské společnosti.