Moderní islámské myšlení: sekularita

Řešitelka aktivity: Zora Hesová, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Hlavním bodem této interdisciplinární výzkumné aktivity je zaměřit se na aktuální a společensky relevantní oblast moderního islámského politického myšlení, zejména na téma sekularity a islámu v sekulárním státě. Oběma tématy se pracoviště Centrum globálních studií dlouhodobě zabývá. Cílem aktivity bude podepřít téma publikací a veřejnou akcí a rozšířit jej na aktuální téma.

Badatelská a publikační práce se bude v roce 2021 soustředit na téma islámské tradice a modernity na Balkáně. Plánováno je dokončení a vydání knihy „Anotované právní texty k islámu v Evropě. Annotated Legal Documents on Islam in Europe. Editor: J. Nielsen, jako spoluautor s Dr. Damiánem Němcem.

Hlavní aktivitou bude konference (veřejná akce) k institucionálním podobám islámu na Balkáně a jejich vztahu k sekulárnímu státu. Islámské vzdělávací a správní instituce a školy myšlení na Balkáně představují nejstarší takové instituce v Evropě. Jejich dlouhodobá koexistence s moderním státem (V Bosně a Hercegovině od roku 1882) vedla k vytvoření specifických institucionálních forem a intelektuálních škol, které vzájemné soužití reflektují, ospravedlňují a rozvíjejí. Cílem aktivity bude představit balkánský islám české odborné veřejnosti v tomto filosoficko-politickém rozměru, jakož i otevřít řadu aktuálních otázek, s tím spojených (fundamentalismus, sekularita, Evropská integrace, islám v Evropě).

Vedlejší aktivitou bude vydání krátké monografie „Muslimové v Evropě“ v edici Věda kolem nás v nakladatelství Academia.