Kritické infrastruktury a konflikty

Řešitel aktivity: Dr. Ing. Pavel Honzátko
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR

Workshop se zaměří na nejmodernější trendy ochrany kritických infrastruktur, např. energetiky, dopravy, potravinářství a zemědělství, vodohospodářství, komunikační infrastruktury, nouzových služeb. Cílem je identifikovat společné výzkumné přesahy mezi přírodními a technickými vědami na jedné straně a společenskými a humanitními vědami na straně druhé v této výzkumné oblasti, aby bylo možné prohloubit výzkum interdisciplinárním a transdisciplinárním způsobem v následujícím období. Akce se zúčastní odborníci z Vodohospodářského ústavu, Ústavu přístrojové techniky, Filosofického, Sociologického i z dalších ústavů AV ČR a mediální sféry.