Pražská platforma studií jihovýchodní Asie

Řešitel: dr. Tomáš Petrů
Orientální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelky: Mgr. Barbora Nováková, Mgr. Marta Lopatková
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Aktivita se zaměří na prohloubení mezinárodní akademické spolupráce a vytvoří platformu na bázi více institucí (společně s FF UK, Ústav asijských studií a ISSR), která se bude veřejně angažovat v oblasti studií jihovýchodní Asie. Tato platforma by měla zajistit pravidelné akademické a popularizační akce zaměřené na JV Asii, s cílem rozšířit povědomí o tomto strategickém regionu formou přednášek a seminářů.

Na rok 2021 jsou plánovány zvané odborné přednášky s hosty ze zahraničí a popularizační přednášky v češtině i mimo akademické prostředí, resp. na jiných vysokých školách, ve vědeckých knihovnách apod.). Součástí cyklu bude i větší konference Prague Conference on Southeast Asian Studies – The Illiberal Political Turn in Southeast Asia, která naváže na 6. pražskou konferenci o jihovýchodní Asii, 2016, s výhledem organizovat toto symposium bienálně.

Akce se zaměří na politický model neliberální demokracie, tj. model, kdy se v zemi pravidelně konají volby a existuje nominální opozice, ovšem vládnoucí síla stále více akumuluje moc na úkor občanských práv a svobod. Tato konference si klade za cíl zmapovat aktuální vývoj v jihovýchodní Asii, která byla dlouhodobě řazena mezi nejméně demokratické oblasti světa. V posledním čtvrtstoletí zde došlo k intenzivním demokratizačním procesům, především v Indonésii s pádem autoritářského režimu gen. Suharta (1998), v podobě shora řízené demilitarizace a demokratizace v Barmě/Myanmě (2011–15) nebo konce dlouhodobé vlády strany UMNO v Malajsii (2018) apod. Tyto transformační procesy ovšem nejsou lineární. Tyto politické vzorce, a především aktuální trendy v jihovýchodní Asii, jejich příčiny, paralely a specifika, by měly být hlavním tématem plánované konference.