Interdisciplinární mezinárodní analýzy v humanitních vědách

Řešitel: PhDr. RNDr. Milan Kreuzziger, PhD.
Filosofický ústav AV ČR

Výzkumná aktivita se zaměřuje na téma mezinárodní spolupráce v humanitních vědách, zejména mezi českými, slovenskými, německými a britskými pracovišti. Cílem je přispět k prohloubení mezinárodního charakteru výzkumu na téma konfliktních vztahů mezi částmi Evropy a Asie a jeho prezentace prostřednictvím spolupráce s vědci z řady mezinárodních institucí, především v oborech filosofie, sociologie, politologie, globální studia a kulturní studia, což přispívá rovněž k většímu propojení vědeckých pracovišť. Aktivita přispívá k inovativnímu interpretačnímu, kritickému a transdisciplinárnímu přístupu k řešení zmíněných konfliktů a jejich lokálních souvislostí, konkrétně se zaměřením na vztahy mezi evropskými a asijskými lokalitami. Specificky se výzkumná aktivita zaměří na téma polycentrický, s důrazem na kulturní a politické vztahy ČR v polycentrickém světě, zejména ve vztahu k Asii. Součástí je aktivity je systematické rozvíjení akademické diplomacie, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.