Mezinárodní konference „Afrika v polycentrickém světě: Kosmopolitismus a lokálno“

18.–19. června 2018
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Foto: Kevin Gill | CC BY-SA 2.0

Kosmopolitismus je koncept s mnoha politickými, ekonomickými, morálními a kulturními aspekty a přístupy, založený na základní premise, že všechny lidské bytosti jsou, mohou nebo by měly být občany jediné komunity. Konference si klade otázky, které procházejí napříč tímto spekterem významů. Jaká je role jazyka a kultury ve vyjádření politické identity? Jak je „světové občanství“ definováno, co se týče rasy, jazyka, genderu nebo socio-ekonomického statusu? Je afropolitanismus kosmopolitismem?

Konference je dalším dílem série „Asixoxe: Conference on African Philosophy“, kterou organizuje Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci se SOAS, London University.

Vychází kniha „From Social to Cyber Justice“

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.), From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics. Porto Alegre: PUCRS a Praha: Filosofia, 2018.

Prezentace nové knihy proběhne:
— v pondělí 19. června od 15:00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR v Praze;
— ve čtvrtek 28. června na PUCRS univerzitě v Porto Alegre v Brazílii.

Kniha se zabývá kritickou analýzou nespravedlností související s právem a etikou a vyvíjí normativní alternativy spojené se spravedlností. Pokrývá relevantní témata od sociální spravedlnosti ke kyberspravedlnosti. Kapitoly se zabývají tématy a koncepty, které poskytují ukazují směr ve společenských inovacích, transformacích obsažených v demokratizačních procesech, globálních konfliktech a dalších interakcích, včetně krajní hrozby eskalace k válečným konfliktům, ať už v podobě konvenčních válek nebo nových kyberválek.

Nová kniha „Contemporary African Social and Political Philosophy“

Albert Kasanda, Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges. Routledge, 2018.

Vítání knihy proběhne v pondělí 19. června od 15:00 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR.

Dr. Albert Kasanda z Centra globálních studií FLÚ AV ČR právě publikoval v britském nakladatelství Routledge knihu „Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges“. Kniha bude později v tomto roce publikována rovněž v českém jazyce v nakladatelství Filosofia.

Mezinárodní konference „Pražské jaro 50 let poté“

13.–15. června 2018
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 4, Praha 1

Cílem a smyslem mezinárodní konference The Prague Spring 50 Years After: Great Crises of Communist Régimes in Central Europe in a Transnational Perspective pořádané u příležitosti padesátého výročí pražského jara je uvažovat o významu a dědictví roku 1968, ale též o významu a dědictví dalších velkých krizí uvnitř sovětského bloku (1953, 1956, 1980/1) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím.

Účast na konferenci přislíbili renomovaní badatelé z desítky zemí. Tématy konference budou velká sociální hnutí roku 1968 na západě i východě a mezinárodní souvislosti krizí a sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“. Zkoumána bude relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989. Pozornost bude věnována i podobám a významům soudobé paměti oněch přelomových událostí, roli masmédií ad.

Konference bude tlumočena do češtiny.

Vzhledem k tomu, že konference proběhne v prostorách, jež spravuje Úřad vlády ČR, je třeba, aby se zájemci jmenovitě zaregistrovali nejpozději do 11. června.

Program (PDF)

Workshop a veřejná debata „Nucené sterilizace romských žen“

5. června 2018 od 9:30
New York University in Prague
Richterův dům, Malé náměstí 11, Praha 1, 1. patro

Mezinárodní workshop Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku / Československu v kontextu eugeniky a sociálního státu. K účasti byli přizváni badatelé, kteří se ve svém výzkumu věnují sterilizaci romských žen v komunistickém Československu, a vědci, kteří se zabývají sterilizačními praktikami ve skandinávském kontextu, kde byla sterilizace používána jako oficiální nástroj sociálního státu až do 70. let 20. století. Dalším důležitým tématem workshopu a kulatého stolu budou kompenzace obětem, proto jsme k účasti pozvali i zástupce lobbistických skupin a obětí.

Continue reading

Vychází kniha „Kritika arabského rozumu. Úvod“

Muhammad ‘Ábid al-Džábirí, Kritika arabského rozumu. Úvod. Přeložila Miluš Kotišová. Praha: Filosofia, 2018.

Arabské myšlení se dnes zdá být v napětí mezi fundamentalismem, který chce rekonstruovat současnost podle idealizované minulosti, a dovezeným modernismem, který odmítá tradici. Marocký profesor Muhammad ‘Ábid al-Džábirí (1935–2010) toto falešné napětí odmítá a zkoumá tvůrčí filozofickou cestu k arabské modernitě. Jeho progresivní kritika mu umožňuje stanovit principy čtení koncepčních přístupů arabského rozumu. Tato kniha evropskému čtenáři poskytuje klíč pro znovuobjevení kulturního světa, jímž byl západní svět dříve výrazně ovlivněn. Zároveň je příspěvkem k aktuálnímu dialogu mezi evropskými a arabskými perspektivami.

Mezinárodní konference „Transnacionální migrace: Hranice a globální spravedlnost“

30. května 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Foto: Abhisek Sarda | CC BY 2.0

Zveme Vás na mezinárodní konferenci Transnational Migration: Borders and Global Justice, která otevře prostor pro transdisciplinární diskusi o migraci, zejména napříč sociální antropologií, sociologií, politickou a právní teorií a/nebo filosofií.

Konferenci organizuje Sociologický ústav Akademie věd ČR a Fakulta humanitních studií UK v Praze v rámci výzkumného programu Strategie AV21 „Globální konflikty a lokální souvislosti“.

Zahraniční hosté:

  • Nicholas De Genova
  • Ayse Caglar
  • Alex Sager
  • MariaCaterina La Barbera

Prosíme, registrujte se zde.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Mediální výstupy:

 

Kulatý stůl na téma „čínsko-pákistánský ekonomický koridor“

24. května 2018 od 15:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Foto: One Investments

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR Vás zve na seminář (kulatý stůl) na téma „China-Pakistan Economic Corridor“, na němž přednese přednášku dr. Kiran Hassan z London University. Čínsko-pákistánské ekonomické propojení usiluje o výrazné zkrácení globálních obchodních tras, aby některé z nich nemusely vést kolem celé Asie. Jedná se o projekt, který je součástí nové hedvábné cesty (Iniciativy pásma a cesty).

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2

Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“

16.–20. května 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se soustředí na vzájemně propojená témata (1) populismu a „lidu“, (2) migrace a hranic, (3) utrpení a kritiky, (4) protestu, (5) pravdy a politiky. Věnuje se tématům z interdisciplinárních a transdisciplilnárních perspektiv filosofie a sociálních věd. Konference se účastní přes 100 přednášejících z Německa, Itálie, Spojeného království, Švédska, Česka, Slovenska, Spojených států, Mexika, Brazílie a dalších zemí.

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Výstava obrazů Zdeňka Daniela „Moje černobílé stíny – Memento mori“

9. května 2018 od 18:00
Kampus Hybernská
Hybernská 4, Praha 1

„Moje černobílé stíny: Memento mori“ je výstava obrazů Zdeňka Daniela (nar.  1970), architekta a umělce z Jablonce nad Nisou. Jeho otec, Zdeněk Daniel starší (nar. 1929) se v květnu 1943 zachránil z transportu Romů z Moravy do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, ale většina členů jeho rodiny během války zemřela. Pro Zdeňka Daniela mladšího byla rodinná válečná historie nesnadným tématem. Až v roce 2016 se s ní rozhodl vypořádat a přenést ji na papír. Vytvořil osm obrazů na téma holocaust, které se dramaticky liší od jeho ostatní tvorby. Plánovaná výstava v galerii Hyb v nedávno otevřeném kampusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy představí tyto obrazy s tématem holocaustu v kontextu předchozího díla Zdeňka Daniela.

Vernisáž výstavy je naším příspěvkem k připomenutí 75. výročí transportu Romů z Protektorátu Čechy a Morava do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.

Veřejnosti otevřený workshop „Holocaust Romů: Současný výzkum v československém kontextu“ o budoucím výzkumu holocaustu Romů a tábora v Letech s romskými a neromskými účastníky z bývalého Československa se bude konat jako doprovodný program ve spolupráci s organizací Romea, o.p.s. (21. května 2018).

Výstavu pořádá Pražské fórum pro romské dějiny spolu se Seminářem romistiky FF UK.

Pozvánka (PDF)