Mezinárodní konference „Genderové aspekty blízkovýchodních konfliktů“

8. prosince 2017 od 9:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost 205
Národní 3, Praha 1

Jak válečné konflikty v oblasti Blízkého východu ovlivnily životy tamních žen a změnily jejich tradiční společenské role? Kromě obecné analýzy následků konfliktu ve formě násilí spáchaného na ženách se konference zaměří zejména na nové role, které ženy v důsledku války byly nuceny přijmout a které byly do té doby výsadou mužů, jako například ekonomická podpora rodiny, účast v přímém boji, apod.  Výzkum chce poopravit běžné nazírání na blízkovýchodní ženy jakožto pasivní bytosti podřazené mužům a rozbít předsudky o tom, že ženy ve válečných konfliktech jsou pouhými obětmi násilí.

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

Seminář „Idea globálních dějin filosofie: principy a zkušenosti“

29. 11. 2017 od 15:00
Akademické konferenční centrum  AV ČR
Husova 4a, Praha 1

gunnar-skirbekk
Foto: Hilde K. Kvalvaag

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na seminář na téma The Idea of a Global History of Philosophy: Principles and experience, na němž promluví Prof. Gunnar Skirbekk, emeritní profesor filosofie na Univerzitě v Bergenu.

Po přednášce bude následovat diskuse.

Workshop „Environmentální problémy v globálních a lokálních souvislostech“

27. listopadu 2017 od 9:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Globální klimatické změny na začátku 21. století s sebou nesou nejen ekologické problémy, ale také rostoucí uvědomění obyvatelstva a vznik nejrůznějších iniciativ, které se snaží na environmentální změny odpovědět. Jak na globální environmentální problémy reagují lidé v různých částech světa? Jaké vyvíjejí individuální a kolektivní strategie? Lze se při řešení ekologické krize inspirovat tradičními modely soužití s přírodou z rozvojových zemí?

Interdisciplinární konference se zaměří na téma sociálních a ekologických hnutí, politik či komunit v Česku i ve světě. Bude zkoumat, jak se díky globálním změnám proměňují hodnoty, životní styl obyvatel planety, ale také instituce a socioekonomická uspořádání. Zaměří se na iniciativy, které dávají do souvislosti globální problémy a navrhují způsoby, jak je glokálně řešit pomocí moderních i tradičních znalostí.

Program včetně abstraktů
Program k tisku (PDF)
Abstrakty příspěvků (PDF)

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma na marta.kolarova@soc.cas.cz.

Občerstvení zajištěno.

Kolokvium „Bezpečnost a její cena“

24. listopadu 2017 od 9:30 do 12:30
Zasedací místnost Ústavu dějin umění AV ČR, v.v.i.
Praha 1, Husova 4

V současné době se stáváme svědky nejrůznějších hrozeb (ekonomických a environmentálních) a bezpečnostních rizik (domácí a mezinárodní terorismus, vojenské konflikty), jejichž zdroje a důsledky překračují hranice států a jejichž řešení či prevence, pokud je vůbec možná, má za následek opatření omezující soukromí jednotlivce a nárůst nákladů z veřejných rozpočtů. Proto se se stále větší naléhavostí nabízí otázka, kolik bezpečnosti a ochrany potřebují současné společnosti, a za jakou cenu (ekonomickou a společenskou). Od vlád se očekává, že budou schopny ochránit své občany před hrozbami a riziky nejrůznějšího druhu, postarat se o jejich bezpečnost, a udržet velmi křehkou rovnováhu mezi bezpečností a svobodou ke spokojenosti občanů. Tato očekávání také souvisí s percepcí role vlády ze strany jednotlivce, kterou ovlivňuje řada faktorů.
Kromě teoretických konceptů budou diskutovány také konkrétní příklady dilematu mezi svobodou a bezpečností.

Kontakt: Zdenka Mansfeldová (zdenka.mansfeldova@soc.cas.cz)

Konference „Udržitelný rozvoj, udržitelné lidství? Rozvojové cíle v éře globálních konfliktů“

14.–15. listopadu 2017 
Informační centrum OSN v Praze
a Akademické konferenční centrum AV ČR


Konferenci o udržitelném rozvoji organizuje Centrum globálních studií FLÚ AV ČR ve spolupráci s Oddělením Sociologie politiky SOÚ AV ČR a Informační centrem OSN v ČR, pod záštitou UNESCO, v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21. Na akci vystoupí přednášející z České republiky a Slovenské republiky.

Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi

18. října 2017
Hlavní budova Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1

Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR uspořádalo společně s předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou akci nazvanou „Akademická diplomacie“, za účelem komparativního zkoumání diplomatických zkušeností velvyslankyň z Evropy, Asie, Latinské Ameriky a arabského světa. Své příspěvky přednesly velvyslankyně Maroka, Číny, Rumunska, Portugalska a Peru.

Zpráva ze semináře

Konference „Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře“

23. října 2017 od 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Interdisciplinární konferenci na téma „Náboženství a sekularismus ve veřejné sféře“ organizují Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Konference se bude zabývat vztahem mezi sekulárními, křesťanskými, muslimskými a hinduistickými perspektivami. Akce se koná při příležitosti vydání nové knihy „Náboženství a sekularita: Zápas o veřejný prostor“, Ondřej Štěch (ed.).

Program (PDF)

Seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami“

4. října 2017 od 13:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR organizují seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami“. Příspěvky budou zaměřeny hlavně na témata ekonomická transformace Číny a současné filosofické koncepce konfuciánského systému. Po přednášce se bude konat diskuse.

Program (PDF)

Třetí workshop na téma Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

27. října 2017 od 9:00
Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1

Orientální ústav AV ČR pořádá již třetí workshop, který se tentokrát zaměří na ideologickou bezpečnost, masová média a veřejný diskurs, ale i na politiku a demokracii v Hongkongu. Výzkum je přínosem ke zkoumání problematiky čínského kontextu i obecného teoretického a metodologického rámce z hlediska moderní historie, politologie, mediálních studií a komunikace, a lingvistiky.

Průběžně aktualizovaný program naleznete zde.

Konference „Hledání dědictví romské genocidy“

20.–21. září 2017
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Foto: University of Liverpool Library
Foto: University of Liverpool Library

Pochopení romské genocidy za druhé světové války se jeví jako klíčové pro pochopení poválečné historie romských rodin a komunit napříč Evropou. Mezi lety 1933 a 1945 bylo přímým následkem rasových politik Německa, jeho spojenců a dalších evropských států zabito nejméně 130 tisíc Romů. Někteří aktivisté a badatelé tvrdí, že obětí bylo dokonce přes půl milionu. Ale ačkoli jsou mechanismy a rozsah romského holocaustu částečně známy, dosud netušíme, jaké následky zanechaly zkušenosti s masovým zabíjením, ghettoizací, sterilizacemi a nucenými pracemi na první, druhou a třetí generaci přeživších. Zdá se však pravděpodobné, že pochopení traumatu z genocidy, která proběhla v půli 20. století a její uznání většinovými společnostmi má prvořadý význam i pro pochopení dodnes přetrvávající diskriminace Romů v Evropě.

Na mezinárodní konferenci Tracing the Legacies of the Roma Genocide. Families as Transmitters of Experience and Memory se sejdou představitelé dvou iniciativ, které se problematikou romské genocidy zabývají: Pražské fórum pro romské dějiny a výzkumná síť Dědictví romské genocidy v Evropě po roce 1945.

Součástí konference je i vernisáž výstavy, a také diskuse s přeživšími z romských rodin.

Program konference (PDF)
Brožura k výstavě (PDF)

Fotogalerie z konference
Report na webu romea.cz (anglicky)