Vychází nová kniha „V souladu s přírodou“

Kolářová, Marta. 2021. V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost. Praha: Karolinum (SLON). 254 s. ISBN 978-80-246-4993-1.

Nová kniha Marty Kolářové vychází z kvalitativního výzkumu (pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017–2019 v rámci výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti. Kniha pojednává o lidech, kterým není lhostejný stav planety a kteří se vydali cestou osobní změny. Reflektují to, že způsob jejich života má dopad na životní prostředí, a snaží se o změnu svého životního stylu i spotřebních vzorců. Autorka se snaží porozumět jejich motivacím a sleduje, jaké překážky na své cestě překonávají. Dívá se na toto jednání optikou politiky životního stylu, která poukazuje na to, že v poslední době vzrůstá počet občanů, kteří se nezajímají o vysokou politiku a chtějí žít po svém.

Podcast Na rozcestí: „Dekolonizace má svět opětovně vytvořit“

Hostem nového dílu podcastu Na rozcestí je profesor Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, který je v současnosti jedním z předních vědců dekoloniálních studií. Je profesorem Epistemologií globálního Jihu se zaměřením na Afriku na Bayreuthské univerzitě v Německu. Sabelo vystudoval historii na univerzitě v Zimbabwe a poté zastával řadu prestižních výzkumných pozic na univerzitách v Jihoafrické republice. V rozhovoru jsme diskutovali o nedokončeném procesu dekolonizace, o konceptu epistemického násilí a kolonialitě moci. Sabelo vysvětluje, proč je důležité položit si otázku, jak a odkud získáváme znalosti a jak to souvisí s naší identitou, a také, jak se můžeme lépe vypořádat se sporným sociálním konstruktem ‚rasy‘.

Continue reading

Mezinárodní konference „Hranice, mobilita péče a translokální sociální reprodukce“

2. prosince 2021
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1 + ZOOM (online)

Sociologický ústav AV ČR a Fakulta humanitních studií UK ve spolupráci se Sdružením pro integraci a migraci vás zvou na mezinárodní sympozium Borders, Mobility of Care and Translocal Social Reproduction.

Současný vývoj událostí v reakci na pandemii COVID-19 zviditelnil deficit péče a sociální nerovnosti uvnitř EU, které jsou provázány s poskytováním péče. Zavírání hranic na začátku pandemie vyneslo na světlo skutečnost, že systém zajištění péče v řadě evropských zemí stojí na levné práci a vykořisťování a zneužívání mobility pečovatelek. Sympozium se zaměří na regionální perspektivu střední Evropy, kde je přeshraniční trh péče postaven na institucionalizované kombinaci inkluze (v EU prostřednictvím přístupu na trh práce) a exkluze pracovních migrantů/ek s ohledem na některé aspekty pracovních a sociálních práv.

Continue reading

Mezinárodní seminář „Moderní muslimské identity v jihovýchodní Asii“

5. listopadu 2021, 9.30–12:30
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

Islám je náboženstvím s největším počtem věřících v jihovýchodní Asii, kde muslimové tvoří 42 procent obyvatel. Jejich většinové populace žijí v Indonésii, Malajsii a Bruneji, ale výrazné menšiny nalezneme také v jižním Thajsku, na jižních Filipínách i v dalších zemích regionu. Je to náboženství vyznačující se obrovskou dynamikou a vlivem na kulturu, politiku a celkový ráz tamějších společností. Interakce muslimských tradic s modernitou, propojení islámu s politickým zřízením, či každodenní výzvy muslimů v globalizujícím se světě, to vše budou témata mezinárodního semináře Modern Muslim Identities in Southeast Asia, na kterém promluví antropologové a orientalisté z Nizozemska, Německa, Rakouska a Maďarska. Akci spolupořádá Platforma pro studium jihovýchodní Asie Orientálního ústavu AV ČR a Ústav asijských studií FF UK v rámci projektu Strategie AV21 Globální konflikty a lokální souvislosti.

Program (PDF)

Podcastový rozhovor „Etiopská racionalita na pomezí světů?“

Rozhovor s Janem Svobodou, vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR, o afrických přístupech ke společenským rozporům, specificky o etiopských příspěvcích k racionálnímu postoji k sociálním konfliktům. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby a připravil jej Marek Hrubec.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify zde.

Videokonference „Kontejnery a odpad: Ukáznění nezkrotného“

25. října 2021, 16:00
ZOOM (online)

„Kontejnerová perspektiva“ mapuje nové území, na němž je možné stopovat vztahy a účinky, které může mít zadržování ve světě odhazování. Uzavření, ukrytí, ochrana a následné uvolnění, vyprázdnění či prostě jen otevření má transformativní potenciál jak pro kontejner, tak pro jeho obsah. Zadržování se rozpíná napříč stupnicemi, modifikuje časové režimy, proměňuje hodnotu, utváří entropii a řád prostřednictvím klasifikace. Nabízí pohled na vztahy a spojení, které byly dříve ukryté nebo naopak příliš zjevné na to, aby je bylo možné postřehnout.

Program (PDF)

Podcastový rozhovor „Jaké vzdělavání potřebují občané ve společenských změnách?“

Rozhovor s Martinem Kopeckým o vztazích mezi vzděláváním občanů a politikou v aktuálních proměnách společnosti. Docent Martin Kopecký pracuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhovor připravil Daniel Veselý jako součást podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify zde.

Podcastový rozhovor „Jak porozumět zemím Dálného východu?“

Rozhovor s Michalem Tomáškem o porozumění Číně, Japonsku a dalším zemím Dálného východu prostřednictvím pochopení jejich odlišných právních systémů. Prof. Michal Tomášek je proděkanem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor připravil Marek Hrubec jako součást podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify zde.