Workshop „Násilí, konflikty a dějiny“

3. března 2020, 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Na workshopu pořádaném Centrem globálních studiích Filosofického ústavu AV ČR promluví:

  • Prof. Wolfgang Knöbl (ředitel, Hamburger Institut für Sozialforschung): How (not) to explain violence: Towards a processual perspective”
  • Prof. Johann P. Arnason (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy): Historical processes and their interpretations: A preliminary orientation

Po přednáškách bude následovat diskuse.

Pozvánka (PDF)

Vyšla německá verze kolektivní monografie „Mezi Prahou a Mikulovem“

Kateřina Čapková, Hillel J. Kieval (eds.), Zwischen Prag und Nikolsburg: Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. ISBN: 978-3-525-36427-7

Židovská historie a kultura českých zemí se těší rostoucímu zájmu odborné veřejnosti, ale překvapivě dosud nebyla k dispozici žádná inovativní syntéza tohoto výzkumu. Tato kniha, napsaná mezinárodním týmem autorů, se poprvé zabývá výzvou vyprávět a analyzovat židovskou zkušenost v českých zemích jako nedílnou a neoddělitelnou součást rozvoje střední Evropy od 16. století do současnosti. Jde nejen o kontakty židovského obyvatelstva s jejich nežidovskými sousedy, ale také o pohled na venkovské regiony a obce daleko od hlavních městských center v Praze, Brně a Ostravě. Německá verze kolektivní monografie k dějinám Židů v českých zemích od raného novověku zkoumá vybrané židovské komunity a jejich demografický vývoj během posledních čtyř století.

Recenze na Jüdische Algemeine
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou a Martinou Niedhammer na Českém rozhlase (německy)

Call for papers: mezinárodní workshop „Postkomunistické stranické systémy“

11.–12. května 2020
Akademické konferenční centrum
Jilská 4a, Praha 1

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR vyhlašuje call for papers na mezinárodní workshop Post-Communist Party Systems: Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Své abstrakty posílejte do 28. února 2020. Podrobnosti zde.

Nový Jazz-Philosophy Fusion Project na Keele University

Filosofové z Keele University ve Velké Británii, kteří spolupracují s výzkumným programem Globální konflikty a lokální souvislosti, spustili nový Jazz-Philosophy Fusion Project (JazzPhi). V jeho rámci můžete poslouchat skladby a zanechat komentář, jak poslech ovlivňuje vaše myšlenky. Všechny skladby na webové stránce jsou zdarma přístupné. Více na webové stránce zde.

Vychází kniha Miroslava Pauzy „Idea strukturální demokracie“

Miroslav Pauza, Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu skutečnosti. Praha: Filosofia, 2019. ISBN: ISBN 978-80-7007-594-4

Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se věnuje ideji strukturální demokracie z hlediska politické filosofie. Jejím stěžejním motivem je komparace dvou soustav: politické koncepce T. G. Masaryka a sociální a politické koncepce zakladatele české funkcionalistické strukturální filosofie Josefa Ludvíka Fischera. Tato komparace je vysvětlována v souvislostech českých a světových filosofických a politických koncepcí, literární kritiky a literatury.

Seminář „Globální klimatická krize a její potenciální řešení: komparace makroregionů“

4. prosince 2019 od 16:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Graham Parkes (Katedra filosofie Vídeňské univerzity), Marek Hrubec a Jiří Krejčík (oba z Akademie věd ČR) přednesou filosofické a sociálněvědní příspěvky na téma globální klimatické krize a jejích potenciálních řešení v různých makroregionech světa. Poté bude následovat diskuse.

Continue reading

Civilizace a strukturální demokracie

18.–19. listopadu 2019
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1

Přednášky a diskuse se zaměřily na civilizační analýzy a koncept strukturální demokracie. Zabývaly se aktualizací historických témat a jejich limity, zejména v oblasti sociální a politické spravedlnosti a civilizačních změn v globálním rámci. Hlavními přednášejícími byli Oleg Suša, Jiří Loudín, Ladislav Hohoš, Peter Dinuš a Miloslav Pauza. Workshopy tvořily součást 19. ročníku konference „Filosofie a sociální vědy“ s českou a slovenskou účastí.

Continue reading

Workshop „Kritická teorie a sociální média“

18. listopadu 2019 od 16:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Na workshopu s prezentací knihy rakouského autora Thomase Allmera „Kritická teorie a sociální média“ zazní příspěvky o emancipaci a komodifikaci globálního digitálního komunikačního prostředí od autora knihy Thomase Allmera a Ireny Reifové. Po příspěvcích bude následovat diskuse.

Pozvánka (PDF)

Continue reading

Mezinárodní workshop „Náboženství a státní ideologie na Blízkém východě a v Asii“

11. listopadu 2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, konferenční místnost
Na Florenci 1420/3, Praha 1

Workshop se věnuje vztahům mezi náboženstvím, státní ideologií a vládními politikami na Blízkém východě a v částech Asie napříč prostorem a časem. Zaměří se na ukázky mnohostranné role, kterou náboženství hrálo a stále hraje ve formování a reformulování národa, ať už fyzického nebo myšleného, od objevení nacionalismu v 19. století až do dneška. Při zkoumání interakcí mezi náboženstvím a státní ideologií bude také analyzovat, jak státy odpovídaly a odpovídají na „pronikání“ náboženství do oficiální agendy, a také na to, zda tato interakce hraje transformativní roli v tom, jak ústava chápe víru.

Prezentace se zaměří na tyto politické entity: Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Myanmar, Osmanskou říši, Filipíny a Turecko, a přednesou je řečníci jak z českých institucí, tak zahraničních univerzit a výzkumných center.

Program (PDF)