Nová kniha „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky“

Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.

Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Publikace je výstupem výzkumné aktivity Morální odpovědnost: Lidský rozvoj a veřejné konflikty.

Náhled na issuu.com

Mezinárodní konference „Feministické reinterpretace islámu“

23. listopadu 2018
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost č. 205
Národní 3, Praha 1

Konference se zaměří na komplexnost muslimských feministických přístupů k islámu, na diskursy o genderové rovnosti v Koránu a na různé vyjádření muslimských žen bojujících za osvobození od patriarchátu, aby ukázaly, že muslimské ženy mají sílu i vliv na to, aby změnily patriarchální uspořádání ve svých společnostech a organizacích.

Prosíme, registrujte se do 21. listopadu 2018 na mekhrangez.rakhmonov@std.antalya.edu.tr.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

Komponovaný večer „Připomínání kindertransportů po 80 letech“

19. listopadu 2018 od 18:00
Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, USC Shoah Foundation a Židovské muzeum v Praze si Vás dovolují pozvat na komponovaný večer u příležitosti 80. výročí tzv. Kindertransportů. Večer bude doprovázen projekcí úryvků svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, včetně svědectví Alfreda Badera.

Diskutující:

  • Laura Brade (historička, Albion College, USA)
  • Martin Šmok (dokumentarista , USC Shoah Foundation)
  • Yechiel Bar Chaim (konzultant filantropie, dlouholetý spolupracovník Dr. Alfreda Badera)
  • Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) bude večer moderovat

Akce proběhne v angličtině se simultánním tlumočením. Vstup volný.

Pozvánka (PDF)

Seminář „Sociální rozměry klimatické změny: globální problém v lokálních souvislostech“

19. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jak se lokálně projevuje a jak je vnímána globální změna klimatu? Konference se zaměří na společenské aspekty klimatické změny z pohledu sociálních věd. Budeme diskutovat o tom, jak se veřejnost a různé zájmové skupiny staví ke globálnímu problému změny klimatu, který se stále více hmatatelně začíná projevovat i v Česku. Představí sociálně vědní výzkum české klimaskepse, postojů expertů ke klimatické změně, role občanské společnosti a odborné veřejnosti v adaptaci české krajiny, sociálních hnutí tematizujících klimatickou změnu, a zaměří se na globální i lokální souvislosti, a to jak v českém, tak transkulturním kontextu.

Program (PDF)

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma do 13. 11. na jiri.krejcik@soc.cas.cz.
Občerstvení zajištěno.

Continue reading

Mezinárodní konference „Iniciativa pásma a cesty v návaznosti na otevírání Číny“

12.–13. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum, Praha
15.–16. listopadu 2018
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Konference analyzuje Iniciativu pásma a cesty (Belt and Road Initiative; BRI) v návaznosti na uplynulých 40 let transformace a otevírání Číny. Zaměřuje se na současnou roli Číny v celosvětovém kontextu a na její vztahy s dalšími regiony a makroregiony světa, od roku 1978 především s USA a západní Evropou, později s dalšími částmi Asie a střední a východní Evropou a také s Afrikou a Latinskou Amerikou. První dva dny konference probíhá v Praze, další dva dny v Nitre na Slovensku. Konferenci organizují Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav politických vied SAV v Bratislavě.

Program v Praze
Program v Nitre

Continue reading

Přednáška „Současné tendence turecké zahraniční politiky v globálních interakcích“

1. listopadu 2018 od 15:30
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Přednáška bude mapovat vztahy Turecka jakožto regionální mocnosti k velmocím i okolním zemím Turecka, a rovněž ke konfliktu v Sýrii. Přednášku přednese J. E. Ahmet Bigali, velvyslanec Turecké republiky v Praze, který právě po letech končí svůj mandát v Praze a touto přednáškou shrne svoji zkušenost za poslední období.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní seminář „Malajsie v přechodu: Vstříc jasnější budoucnosti?“

31. října 2018 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Orientální ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na odpolední seminář Malaysia in Transition: Towards a “Better Future”?, který se bude věnovat aktuální politické situaci v této jihovýchodoasijské zemi, zvláště pak roli islámu v jejím politickém systému.

Continue reading

Symposium „Současná filosofie společnosti a politiky v Africe“

25. října 2018 od 15:00
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Symposium se zaměří na hlavní společensko-politické problémy v Africe od pádu kolonialismu do současnosti z perspektivy africké filosofie společnosti a politiky. Albert Kasanda (Centrum globálních studií) přitom identifikuje, co konstituuje současnou africkou sociální a politickou filosofii ve vztahu k jejím problémům, zdrojům a cílům. Ukáže, jak je tato filosofie zakořeněna v každodenním životě lidí a jak reflektuje africké komunity s ohledem na moc a spravedlivé mody sociální a politické organizace. Kasanda a následná diskuse se zapojí do rozborů témat a proudů, jakými jsou etnofilosofie, négritude, panafrikanismus, africká občanská společnost či postavení Afriky v globálních interakcích.

Seminář Středoasijské platformy „Jednání s ‚jinými‘: Vládnutí a kontrola v současném čínském Sin-ťiangu“

8. října 2018 od 10:00
Hlavní budova Akademie věd, místnost 206
Národní 3, Praha 1

Středoasijská platforma v roce 2018 pořádá přednáškovou sérii zahraničních expertů na Střední Asii na téma „Vláda a vládnutí: Vznik a jednání s autoritou ve střední Asii od 19. století dále“. Přednášky se jsou určeny nejen expertům a studentům sídlícím v ČR, ale také právě studentům a dalším zájemcům z akademické sféry.

Program s abstrakty (PDF)

Continue reading

Workshop s představením knihy „Kritika arabského rozumu. Úvod“

20. září 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na workshop s představením právě vydané knihy Muhammad ‘Ábid al-Džábirí: Kritika arabského rozumu. Úvod (Praha: nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, 2018)

Pozvánka (PDF)

Continue reading