Podcast Na rozcestí: Nemůžeme si dovolit nestarat se o péči

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali antropoložku Kristine Krause pracující na pomezí politické a zdravotní antropologie. Ve svém výzkumu řeší otázky zdraví, občanství a péče. Je členkou Programu pro zdraví a tělo na Univerzitě v Amsterdamu a výzkumné skupiny věnující se dlouhodobému pečování o pacienty s demencí. Společně s profesorkou Jeanette Pols se podílí na organizaci výzkumné sítě Antropologie péče.

Ve svém současném výzkumu, který byl podpořen ERC, se věnuje outsourcingu péče v Evropě v kontextu geografických nerovností v nákladech, dostupnosti a mzdách. Péči chápe jako společenskou a materiální praxi, v níž se propojují různí aktéři, která je poháněna toky lidí a kapitálu, ale pro niž rodina, stát a trh zůstávají i nadále určující.

Continue reading

Podcast Na rozcestí: Trh s domácí nonstop péčí prodává dobrou péči za špatných pracovních podmínek

Do dalšího dílu podcastu Na rozcestí jsme pozvali Brigitte Aulenbacher, která je profesorkou sociologické teorie, a vedoucí katedry Teorie společnosti a sociálních analýz na Univerzitě Johannese Keplera v rakouském Linci. Je také spolueditorkou magazínu Mezinárodního sociologické asociace Global Dialogue a místopředsedkyní Mezinárodní společnosti Karla Polanyiho.

Brigitter Aulenbacher se ve svém výzkumu věnuje společenským nerovnostem a spravedlnosti, a teoreticky i empiricky zkoumá témata práce, péče, vědy a procesy ztržnění. Profesorka Aulenbacher je významná vědkyně a autorka mnoha akademických publikací, její práce představují významný příspěvek propojující teorie současného kapitalismu, kritickou teorii a feministické teorie. V roce 2019 za svoji práci o Karlu Polanyim obdržela Cenu Kurta Rothschilda.

Continue reading

Přednáška „Vzestup a pád Jaira Bolsonara“

18. prosince 2022, 19:00
Prostor 39
Řehořova 33/39, Praha 3

Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace FLÚ AV ČR zve na přednášku Frédérica Vandenbergheho Rise and Fall of Jair Messias BolsonaroFrédéric Vandenberghe je profesor sociologie na Ústavu filosofie a sociálních věd na Federální univerzitě v Rio de Janeiro. V současnosti působí jako Max Weber Kolleg na univerzitě v Erfurtu.

Pozvánka (PDF)

Nová kniha „Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva“

Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svoboda. Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva. Praha: Filosofia, 2022. ISBN 978-80-7007-743-6.

Kniha se zabývá vývojem africké filosofie společnosti. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální éře a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období. Mapuje společenský kontext filosofického vývoje od etiopských zdrojů až k afropolitním tendencím budoucího směřování.

Mezinárodní workshop „Imaginární světy a imperiální velmoc: Případ Číny“

19. prosince 2022
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Účastníci workshopu využívají slovník civilizační analýzy, zejména tak, jak byl vyvinut v díle Johanna Arnasona, aby porozuměli čínské civilizaci ve srovnání s jejími západními protějšky, například v diskusi o sdílené „době osové“, kontinuitě a paradoxy tradice a moderny, srovnávací studie světových impérií a rozdílné „sociální imaginace“. Druhý termín odkazuje na roli naší představivosti při artikulaci našeho světa a našeho místa v něm. Tímto způsobem je společnost vnímána jako instituce se sítí imaginárních významů. Jaký druh významů by se vztahoval na čínský kontext? A do jaké míry se liší od srovnatelných západních významů?

Continue reading

Přednáška „Politické omluvy, jejich obsah a protagonisté“

14. prosince 2022 od 16:00
zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, Praha 1 (místnost 124a)
hybridní formát přes Zoom

Oddělení Sociologie politiky SOÚ AV ČR zve na přednášku profesora Romana Davida (Lingnan University, Hong Kong) Political Apologies, their Content, and Protagonists: Experimental Evidence from Victims and Perpetrators Nations.

Politické omluvy jsou uznávány jako rys efektivní diplomacie, projekce měkké síly a příklady přechodné spravedlnosti. Připisuje se jim pozitivní vliv na spravedlnost, důvěru a usmíření. Účinnost omluv se však také zpochybňuje. Tato přednáška zkoumá přijímání politických omluv, jejich obsah a protagonisty v národech obětí a pachatelů a jejich podskupinách.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní seminář „Indonésie – nastupující střední mocnost a partner EU v Indo-Pacifiku“

7. prosince 2022, 14:00
Hlavní budova AV ČR, místnost 108
Národní 3, Praha 1

Orientální ústav AV ČR a Pražská platforma pro studia jihovýchodní Asie srdečně zvou na mezinárodní seminář Indonesia – an Emerging Middle Power and Partner of the EU in the Indo-Pacific.

Program (PDF)

Cílem tohoto mezinárodního semináře je analyzovat postavení Indonésie jako nastupující střední velmoci v Indo-Pacifiku a významného nového aktéra na globální geopolitické scéně. Indonésie byla tradičně považována – vzhledem ke své velikosti a počtu obyvatel – za přirozenou regionální velmoc, ale globálně byla vnímána jako země „pod svou váhovou kategorií“. V poslední době je však stále více chápána jako globální střední mocnost s politickým a ekonomickým vlivem srovnatelným s některými evropskými zeměmi. Toto uznání nově získaného statusu Indonésie se odrazilo například v jejím předsednictví G20 v roce 2022, které diplomaté a politici země zvládli vzhledem k turbulentní globální situaci nadmíru dobře. Je vždy těžké předvídat, zda a jak Indonésie uspěje, ale jedna věc je jistá – Indonésie je zemí, kterou je třeba sledovat.

Prosíme, registrujte se na petru@orient.cas.cz

Prezentace „Geopolitický impuls pro vztah EU a západního Balkánu“

5. prosince 2022, 17:00
Ústav mezinárodních vztahů
Nerudova 3, Praha 1

Oddělení politické sociologie a výzkumu globalizace Filosofického ústavu AV ČR zve na prezentaci dokumentu Geopolitical momentum for WB-EU relations: chances and risks for Western Balkans in the context of the war in Ukraine. Trojice autorů zhodnotí posledních šest měsíců geopolitického vzedmutí na západním Balkáně a prozkoumá další možnosti jeho vztahů s Evropskou unií. Může válka na Ukrajině negativně ovlivnit stagnující vztahy EU se západobalkánskými zeměmi, nebo může ve skutečnosti přinést posun v otázkách geopolitického uspořádání, bezpečnosti, energetické spolupráce a rozšiřování EU?

Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Rostliny jako/a lidé“

21.–22. listopadu 2022
Seminární místnost Etnologického ústavu AV ČR (5. patro)
Na Florenci 3, Praha 1

Oddělení ekologické antropologie Etnologického ústavu AV ČR ve spolupráci s CEFRES organizuje a srdečně zve na mezinárodní workshop Plants as/and Humans: Southern Epistemologies and ‘Floral Turn’.

Symbióza s rostlinnou říší není jen možností, ale samotnou podmínkou lidské existence. Zesílení této symbiózy, obvykle nazývané domestikace nebo rozvoj zemědělství, radikálním způsobem formovalo svět, ve kterém žijeme. Reflexe světotvorné role rostlin metodami přírodních a společenských věd odhaluje rostliny jako prostředníky zesilujících politických a ekonomických transformací sociálních a ekologických vztahů v různých regionech naší planety. Lidská reflexe tohoto historického působení rostlin je stejně rozmanitá a dynamická a neomezuje se na takzvaný Západ.

Program (PDF)