Mezinárodní workshop „Dalit Politics at the Crossroads“

S POLITOVÁNÍM OZNAMUJEME, ŽE WORKSHOP JE ZRUŠEN.
O novém termínu vás budeme brzy informovat.

Výsledky nedávných voleb do Zákonodárného shromáždění v Uttarpradéši vyvolávají řadu otázek ohledně dalitské politiky v Indii. Znamená nebývalá porážka Strany většinového společenství (BSP) selhání dalitské volební politiky? Nebo se myšlenka pozvednutí neprivilegovaných usadila v politickém mainstreamu a byla rozmělněna a kooptována zavedenými politickými stranami, především BJP? Jak se tradiční kastovní hierarchie proměňují, jak se projevují v politice a jak jsou přijímány různými znevýhodněnými skupinami? A konečně, jaké jsou budoucí vyhlídky a příležitosti pro hnutí cílící na emancipaci marginalizovaných kast a tříd v Indii, ať už skrze politiku nebo prostřednictvím společenské změny?

Podcast Na rozcestí: V akademické sféře jsou na špici muži, kteří nemusí o nikoho pečovat

V novém díle podcastu Na rozcestí mluví britská antropoložka Mariya Ivancheva o tom, jaké rozdíly přetrvávají mezi akademickými institucemi v západní a východní Evropě.

Mariya Ivancheva je britská socioložka a antropoložka bulharského původu, která se ve své práci dlouhodobě věnuje nerovnostem a prekaritě v akademické sféře. V současné době je prezidentkou Evropské asociace pro sociální antropologii, v jejímž rámci také založila a vede iniciativu Precanthro řešící pracovní podmínky členů asociace v Evropě. V novém díle podcastu Na rozcestí mluví nejenom o tom, jak iniciativa vznikla, ale také o svém dlouhodobém výzkumu pracovních podmínek na univerzitách v Británii a v dalších zemích a o tom, jak její přístup k práci, výzkumu i aktivismu ovlivnilo vyrůstání v postsocialistickém Bulharsku.

Continue reading

Mezinárodní workshop „Parlament v pandemii“

26.–27. května 2022
Akademické konferenční centrum / ZOOM
Husova 4a, Praha 1

Hlavní řečník Sven T. Siefken představí první poznatky druhé vlny celosvětového expertního průzkumu ‚Parliaments in Pandemics‘. Průzkum provedený v letech 2020, 2021 a 2022 se zaměřil na to, jak pandemie změnila role zákonodárných sborů, a zejména volební, legislativní, kontrolní, komunikační a reprezentační funkce.

Program celého workshopu najdete zde.

Sociologický večer na téma „Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost“

11. května 2022, 18:30
Fakulta sociálních věd UK, místnost 215
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Marta Kolářová (SOÚ AV ČR) představí svou knihu V souladu s přírodou, která nedávno vyšla v nakladatelství Karolinum (edice SLON). Studie se zabývá udržitelným a soběstačným způsobem života a to jak z hlediska jednotlivců, tak i hnutí a komunit, které takový život prosazují. Na to se dívá optikou politiky životního stylu a politického konzumerismu (etické spotřeby), které vyjadřují, že lidé v pozdně moderní společnosti mají menší zájem o vysokou politiku a do politického jednání se zapojují skrze své každodenní aktivity.

Vystoupí také recenzent knihy Dr. Ondřej Daniel (FF UK).

Pozvánka (PDF)

Podcast Na rozcestí: Indie dnes vyvíjí de facto etnickou demokracii

Dalším hostem podcastu Na rozcestí je profesor Christophe Jaffrelot. Hovořili jsme nejen o jeho nové knize o vzestupu Naréndry Módího, ale i o roli hinduistického nacionalismu v současné Indii.

Christophe Jaffrelot je profesorem politologie a sociologie na Kings College v Londýně, dále pracuje na Centre nationale de la recherche scientifique (CNRS) a Centre d’études et recherches internationales (CERI) na Sciences Po v Paříži, a je také předsedou Francouzské politologické asociace. Ve svém výzkumu se dlouhodobě zabývá hinduistickým nacionalismem a vztahem kasty, náboženství a politiky v současné Indii. A právě jeho nejnovější kniha Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy (Princeton University Press, 2021) byla hlavním tématem našeho rozhovoru v rámci podcastu Na rozcestí.

Continue reading

Podcast Na rozcestí: „Neoliberalismus omezuje naši schopnost čelit výzvám typu pandemie“

V novém díle podcastu Na rozcestí jsme přivítali Alessandru Mezzadri, která je docentkou rozvojových studií na SOAS University of London. Ve svém výzkumu i výuce se věnuje převážně tématům nerovností a obchodu, globálním dodavatelským řetězcům a výrobním sítím, práci a různým pracovním režimům, globálním standardům práce, moderním formám otroctví, rozmachu feminismu, genderu a globalizaci sociální reprodukce a reprodukční práci či politické ekonomii v Indii. Alessandra aktivně pracuje s mezinárodními nebo neziskovými organizacemi, jako je například ILO, Action Aid, Labor Behind the Label či War on Want, které se zabývají otázkami genderu, globálních standardů práce, kampaním proti sweatshopům a moderním formám otroctví. V roce 2016 publikovala knihu The Sweatshop Regime: Labouring Bodies, Exploitation and Garments Made in India, která vyšla v Cambridge University Press.

Continue reading

Vychází nová kniha „V souladu s přírodou“

Kolářová, Marta. 2021. V souladu s přírodou: politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost. Praha: Karolinum (SLON). 254 s. ISBN 978-80-246-4993-1.

Nová kniha Marty Kolářové vychází z kvalitativního výzkumu (pozorování, rozhovorů a analýzy dokumentů) realizovaného v letech 2017–2019 v rámci výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti. Kniha pojednává o lidech, kterým není lhostejný stav planety a kteří se vydali cestou osobní změny. Reflektují to, že způsob jejich života má dopad na životní prostředí, a snaží se o změnu svého životního stylu i spotřebních vzorců. Autorka se snaží porozumět jejich motivacím a sleduje, jaké překážky na své cestě překonávají. Dívá se na toto jednání optikou politiky životního stylu, která poukazuje na to, že v poslední době vzrůstá počet občanů, kteří se nezajímají o vysokou politiku a chtějí žít po svém.

Podcast Na rozcestí: „Dekolonizace má svět opětovně vytvořit“

Hostem nového dílu podcastu Na rozcestí je profesor Sabelo J. Ndlovu-Gatsheni, který je v současnosti jedním z předních vědců dekoloniálních studií. Je profesorem Epistemologií globálního Jihu se zaměřením na Afriku na Bayreuthské univerzitě v Německu. Sabelo vystudoval historii na univerzitě v Zimbabwe a poté zastával řadu prestižních výzkumných pozic na univerzitách v Jihoafrické republice. V rozhovoru jsme diskutovali o nedokončeném procesu dekolonizace, o konceptu epistemického násilí a kolonialitě moci. Sabelo vysvětluje, proč je důležité položit si otázku, jak a odkud získáváme znalosti a jak to souvisí s naší identitou, a také, jak se můžeme lépe vypořádat se sporným sociálním konstruktem ‚rasy‘.

Continue reading