Pražské fórum pro romské dějiny

Řešitelka aktivity:
Mgr. Helena Sadílková, M.A., Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

Badatelský tým:

 • Ilsen About (EHESS, Paříž)
 • Yasar Abu Gosh (FHS UK)
 • Kateřina Čapková (USD AV ČR)
 • Celia Donert (University of Liverpool)
 • Jan Grill (University of Manchester)
 • Krista Hegburg (USHMM, Washington)
 • Alexander Joskowitz (Vanderbilt University)
 • Angéla Kócze (CEU, Budapešť)
 • Eszter Varsa (Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg)

V rámci akademické platformy Prague Forum for Romani Histories (zformované v roce 2016 a dále rozvíjející svoje aktivity, s přispěním Strategie AV21 v letech 2016-2018) plánujeme i v roce 2019 setkání špičkových světových odborníků na romská studia z USA, Německa, Francie, Velké Británie a Maďarska – v  rámci konference k tématu migrací Romů v Evropě v historickém kontextu, včetně přesunů iniciovaných/vynucených válečnými událostmi a v rámci dalších návazných aktivit na podporu výzkumu dějin Romů a Sintů v poválečné Evropě – součástí doprovodného programu konference bude workshop realizovaný s asistencí odborných pracovníků US Holocaust Memorial Museum ve Washingtonu k možnostem realizace rešerší v databázi USHMM včetně fondů International Tracing Service; součástí setkání týmu bude také příprava podání evropského grantu, který by zajistil další rozvoj fóra. Dotace bude též použita na tlumočení a překlady v rámci plánovaných setkání pro jejich zpřístupnění širší veřejnosti a na editace a překlady studií z nich vzešlých. Průběžně budeme též pracovat na rozšiřování dvojjazyčného webu fóra (www.romanihistories.cas.cz).

Fórum dále připravuje workshop k politické participaci a sebeorganizaci Romů v poválečné Evropě (ve spolupráci s CEU) a nadále bude podporovat rozvoj veřejné debaty k tématu budování památníků Holocaustu Romů v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu (ve spolupráci s Muzeem romské kultury).

 Plánované výstupy:

 • Jednotlivé studie v renomovaných zahraničních i českých časopisech: Bohemia (Collegium Carolinum, Mnichov), Romano Džaniben (Praha), Soudobé dějiny (USD AV ČR).
 • Příprava samostatné publikace z příspěvků přednesených na konferenci k tématu migrací v historickém kontextu.