Pražské fórum pro romské dějiny

Řešitelé aktivity: Helena Sadílková, Ph.D. a Jan Grill, Ph.D.
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR

V rámci akademické platformy Prague Forum for Romani Histories (zformované v roce 2016 a dále rozvíjející svoje aktivity, s přispěním Strategie AV21 v letech 2016-2019) plánujeme i v roce 2020 setkání špičkových světových odborníků na romská a migrační studia – navazující na konferenci k tématu migrací Romů v Evropě v historickém a současném kontextu (2019). Cílem mezinárodního workshopu plánovaného na duben 2020 je zkoumat procesy, zkušenosti a dopady na nové formy exkluze a nejistoty spojené s nedávnými změnami v migračních režimech způsobených kupříkladu Brexitem a s nimi souvisejícím nárůstem nových forem rasismu, xenofobie a nacionalismu. Hlavním organizátorem workshopu bude Jan Grill, PhD, člen řídícího výboru Fóra a zaměstnanec ÚSD AV ČR, který se dlouhodobě zabývá migrací slovenských Romů do Velké Británie a v posledních letech i důsledky Brexitu pro tamní i slovenské romské obyvatelstvo. Workshop zasazuje situaci romských migrantů do širšího rámce.

Badatelský tým:

  • Ilsen About (EHESS, Paříž)
  • Yasar Abu Gosh (FHS UK)
  • Kateřina Čapková (USD AV ČR)
  • Celia Donert (University of Liverpool)
  • Jan Grill (University of Manchester/University of Valle)
  • Krista Hegburg (USHMM, Washington)
  • Alexander Joskowitz (Vanderbilt University)
  • Angéla Kócze (CEU, Budapešť)
  • Helena Sadílková (FF UK)
  • Eszter Varsa (Leibniz-Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg)