Moderní islámské myšlení

Řešitelka aktivity: Dr. Zora Hesová
Filosofický ústav AV ČR

Hlavním bodem této interdisciplinární výzkumné aktivity je zaměřit se na aktuální a společensky relevantní oblast moderního islámského politického myšlení, zejména na téma sekularisty a islámu v sekulárním státě. Oběma tématy se pracoviště Centrum globálních studií dlouhodobě zabývá. Cílem aktivity bude podepřít téma publikací a veřejnou akcí a rozšířit jej na aktuální téma.

První aktivitou bude vydání překladů iránského filosofa Abdolkaríma Sorúše (1945). Jeho přeložení texty a úvod jsou řešeny v projektu v roce 2019. Na rok 2020 je plánováno vydání textů v nakladatelství AV ČR.

Navazující aktivitou bude veřejná akce k institucionálním podobám islámu na Balkáně a jejich vztahu k sekulárnímu státu. Islámské vzdělávací a správní instituce a školy myšlení na Balkáně představují nejstarší takové instituce v Evropě. Jejich dlouhodobá koexistence s moderním státem (V Bosně a Hercegovině od roku 1882) vedla k vytvoření specifických institucionálních forem a intelektuálních škol, které vzájemné soužití reflektují, ospravedlňují a rozvíjejí. Cílem aktivity bude představit balkánský islám české odborné veřejnosti v tomto filosoficko-politickém rozměru, jakož i otevřít řadu aktuálních otázek, s tím spojených (fundamentalismus, sekularita, Evropská integrace, islám v Evropě).