Mezinárodní konference „Iniciativa pásma a cesty v návaznosti na otevírání Číny“

12.–13. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum, Praha
15.–16. listopadu 2018
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Konference analyzuje Iniciativu pásma a cesty (Belt and Road Initiative; BRI) v návaznosti na uplynulých 40 let transformace a otevírání Číny. Zaměřuje se na současnou roli Číny v celosvětovém kontextu a na její vztahy s dalšími regiony a makroregiony světa, od roku 1978 především s USA a západní Evropou, později s dalšími částmi Asie a střední a východní Evropou a také s Afrikou a Latinskou Amerikou. První dva dny konference probíhá v Praze, další dva dny v Nitre na Slovensku. Konferenci organizují Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav politických vied SAV v Bratislavě.

Program v Praze
Program v Nitre

Leave a Reply