Nová kniha „Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví“

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský, Pavel Ťupek (eds.), Islámská čítanka. Studijní antologie arabského islámského písemnictví. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. ISBN: ISBN 978-80-7308-982-5

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly. Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.

Call for papers: mezinárodní workshop „Přezkoumání vazeb mezi občany a politiky v současné Evropě“

19. listopadu 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR vyhlašuje call for papers na mezinárodní workshop pro doktorandy a postdoktorandy Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Své abstrakty posílejte do 30. září 2020. Podrobnosti zde.

Videoseminář: Konfuciánství v dějinách a současnosti

23. června 2020 od 11:00
Komunikační program ZOOM (online)

Na semináři bude představen nedávno publikovaný český překlad knihy Ťianga Čchinga “Konfuciánský ústavní systém” a se svou přednáškou “Podoby konfuciánství v dějinách a v současnosti” vystoupí Vladimír Liščák z Orientálního ústavu AV ČR. Seminář se bude vysílat online (ZOOM). Po přednášce bude otevřena diskuse.

Asixoxe videokonference o africké filosofii: Afrika v kosmopolitním a polycentrickém světě

15.–16. června 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Na videokonferenci se svými příspěvky vystoupí přednášející z Etiopie, Nigérie, Jihoafrické republiky, Keni, Zimbabwe, Maďarska, Portugalska, Austrálie, Velké Británie, USA a České republiky. Konference je dalším ročníkem konferenci o africké filosofii, kterou každoročně organizuje Centrum globálních studií. Videokonference se bude konat přes komunikační platformu ZOOM. Po příspěvcích bude otevřena diskuse.

Program (PDF)

Videokonference „Pandemie v USA a Evropské unii“

7. května 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Foto: NASA Earth Observatory

Na videokonferenci o vládní politice a ekonomických dopadech COVID-19 v USA a Evropské unii se svými příspěvky vystoupí přednášející z Loyola University (Chicago), DeVry University (Chicago) a Centra globálních studií FLÚ AV ČR (Praha). Videokonference se bude konat online (ZOOM).

Program (PDF)

Videokonference „Covid-19 v Číně a střední Evropě: vládní politika a ekonomické dopady“

21. dubna 2020
Komunikační program WeChat (online)

Na videokonferenci o vládní politice a ekonomických dopadech COVID-19 v Číně a střední Evropě se svými příspěvky vystoupí přednášející z Českého výzkumného centra ZFC (Chang-čou) a Centra globálních studií FLÚ AV ČR (Praha) za účasti českého konzula v Šanghaji a jeho spolupracovníků. Videokonference, která proběhne online, je organizována uvedenými institucemi.

Program (PDF)

Videokonference „Věda a její hodnocení: zkušenosti a začátek nové éry“

16. dubna 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Na akci se svými příspěvky vystoupí místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a bývalý místopředseda Slovenské akademii věd a profesor filosofie na SAV Emil Višňovský. Úvodní slovo a moderace Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21. Po příspěvcích bude otevřena diskuse. Videokonference je organizována Centrem globálních studií FLÚ AV ČR.

Pozvánku najdete zde.

Překonávání globálních konfliktů lokálními inovacemi v Nigérii

19. února 2020
Abuja, Nigérie

V hlavním městě Nigérie v Abuji dne 19. února 2020 přednesl Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR, veřejnou přednášku s názvem “Development Resolution: Overcoming Global Conflicts and their Local Interactions”, která byla organizována neziskovými organizacemi: Ubuntu Centre for African Peace Building ve spolupráci s West African Network for Peace Building (WANEP) and Savannah Centre for Diplomacy, Democracy and Development (SCDDD). Přednášce předsedal bývalý nigerijský ministr zahraničních věcí, velvyslanec Ibrahim Gambari, poradce generálního tajemníka OSN. Při této příležitosti velvyslanec navrhl restrukturalizaci policie prostřednictím podpory federální policie specifickými aktivitami lokální a státní policie v jednotlivých nigerijských státech, aby čelily rostoucím bezpečnostním výzvám po celé zemi, včetně transnacionálních teroristických aktivit Boko Haram. Viz více zde.