Mezinárodní workshop „Politika, náboženství a modernity v Indii“

29. dubna 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Mezinárodní workshop se zaměří na vzestup kastovních a náboženských rozdílů a možnosti sekulárního jazyka v současné Indii. Bude zkoumat, jak v současné indické politice přetrvávají předmoderní identity jako kasta a komunita se zvláštním důrazem na vzestup dalitského hnutí, a jejich důsledky pro všeobecné volby do Sněmovny lidu, které se konají v dubnu a květnu 2019.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Prosíme, registrujte se do 25. dubna 2019 na jiri.krejcik@soc.cas.cz

Workshop pořádají Sociologický ústav AV ČR, Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR a Institut für die Wissenschaften ve Vídni v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Strategie AV21.

Čtvrteční sociologický seminář o brazilském programu proti chudobě

28. března 2019 od 17:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Prof. Alessandro Pinzani v přednášce The largest antipoverty social program in the world: Effects of a conditional cash transfer program on its participants in Brazil představí hlavní myšlenky své nové knihy „Money, Autonomy and Citizenship“ (Springer 2018), kterou napsal společně s brazilskou socioložkou Walquiria Leao Rego. Kniha analyzuje dopady největšího světového programu na vymýcení chudoby: brazilský Bolsa Família Program. Zavedl jej bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho vláda a tento program občanské inkluze se postupně stal největším programem podmíněných sociálních dávek na světě, který pomohl více než 50 milionům Brazilců s menším měsíčním příjmem než 50 amerických dolarů. Program je považován za jeden z klíčových faktorů za významným sníženám chudoby, k němuž došlo v Brazílii během prvního desetiletí 21. století.

Alessandro Pinzani je od roku 2004 profesorem na Federální univerzitě v Santa Catarina v Brazílii. V tomto semestru působí jako hostující profesor na Centru globálních studií v Praze. Získal Ph.D. na univerzitě v Tübingen v Německu, působil jako hostující vědec například na Columbia University v New Yorku, na Humboldtově univerzitě v Berlíně, na PUC-RS v Porto Alegre v Brazílii a na Ruhr-Universität v Bochumi. Zaměřuje se na autonomii jedinců, chudobu a sociální programy v Brazílii a Latinské Americe. 

Seminář bude probíhat v angličtině. Registrace není nutná.

Pozvánka (PDF)

Workshop na téma recese, blahobyt a peníze

11. března 2019 od 15:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR vás zve na workshop, na němž budou ve dvou přednáškách představeny hlavní myšlenky dvou nových knih:

 • Prof. Stefan Olafsson: Welfare and the Great Recession (Oxford University Press, v tisku, březen 2019)
 • Prof. Alessandro Pinzani: Money, Autonomy and Citizenship (Springer, říjen 2018)

Po přednáškách bude následovat diskuse.

Continue reading

Vítání knihy „Pražané s cizím pasem“

6. února 2019 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR uvede novou e-knihu založenou na datech z unikátního aplikovaného výzkumu zaměřeného na obyvatele Prahy s cizí státní příslušností pocházející ze zemí mimo EU.

Cílem výzkumu realizovaného pro Magistrát hl. m. Prahy bylo zjistit informace, které nelze získat z veřejných registrů a které mohou posloužit jako podklady pro lepší nastavení integračních opatření v hlavním městě. Výsledná publikace s názvem Pražané s cizím pasem přispěje k důležité debatě o začlenění této významné části obyvatel Prahy do české společnosti a pomůže čtenářkám a čtenářům nalézt odpovědi na následující otázky:

 • Kdo jsou Pražané pocházející ze zemí mimo EU?
 • Co je do české metropole přivádí?
 • Jaké mají postavení v české společnosti?
 • Jaké jsou jejich plány do budoucna?
 • S jakými problémy se nejčastěji potýkají?
 • Jsou dostatečně informováni a vědí na koho se obrátit při řešení nejrůznějších problémů?
 • Jaké mají vztahy s domácí populací?

Kniha bude dostupná ke stažení zdarma.

Yana Leontiyeva, Renáta Mikešová, Blanka Tollarová, Pražané s cizím pasem. Výsledky výzkumu cizinců a cizinek ze zemí mimo EU žijících v české metropoli. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018.

Pozvánka na prezentaci nových knih

7. února 2019 od 15:00
Filozofická fakulta Univerzita Karlovy, místnost 138
Celetná 20, Praha 1

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR a Katedra andragogiky FF UK Vás zvou na prezentaci dvou nových knih a jednoho českého překladu:

Knihy budou prezentovat Martin Kopecký, Marek Hrubec a Vlastimil Hála.

Continue reading

Vychází nová kniha „Democracy Under Stress“

Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová, Z. (eds.), Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018.

Kniha předkládá celou škálu perspektiv, z nichž lze studovat demokracii pod tlakem. Autorky, renomované odbornice na demokratickou teorii a demokracii ve střední a východní Evropě, zdůrazňují potenciál rozdílných přístupů k problematice – od komparativního meta-hodnocení s využitím ukazatelů a výzkumných dat až po případové studie zaměřené na pochopení kontextu a běžných procesů – pro lepší porozumění oblasti, kde k tlaku dochází.

Webová verze ke stažení (PDF)
V případě zájmu o tištěné vydání knihy se prosím obraťte na adresu prodej@soc.cas.cz.

Nová kniha „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky“

Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.

Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Publikace je výstupem výzkumné aktivity Morální odpovědnost: Lidský rozvoj a veřejné konflikty.

Náhled na issuu.com

Mezinárodní konference „Feministické reinterpretace islámu“

23. listopadu 2018
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost č. 205
Národní 3, Praha 1

Konference se zaměří na komplexnost muslimských feministických přístupů k islámu, na diskursy o genderové rovnosti v Koránu a na různé vyjádření muslimských žen bojujících za osvobození od patriarchátu, aby ukázaly, že muslimské ženy mají sílu i vliv na to, aby změnily patriarchální uspořádání ve svých společnostech a organizacích.

Prosíme, registrujte se do 21. listopadu 2018 na mekhrangez.rakhmonov@std.antalya.edu.tr.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

„Bála jsem se dělat rozhovory o sexu se ženami ve věku mojí mámy“ – rozhovor s Nafiseh Sharafi na Radiu Wave

Komponovaný večer „Připomínání kindertransportů po 80 letech“

19. listopadu 2018 od 18:00
Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, USC Shoah Foundation a Židovské muzeum v Praze si Vás dovolují pozvat na komponovaný večer u příležitosti 80. výročí tzv. Kindertransportů. Večer bude doprovázen projekcí úryvků svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, včetně svědectví Alfreda Badera.

Diskutující:

 • Laura Brade (historička, Albion College, USA)
 • Martin Šmok (dokumentarista , USC Shoah Foundation)
 • Yechiel Bar Chaim (konzultant filantropie, dlouholetý spolupracovník Dr. Alfreda Badera)
 • Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) bude večer moderovat

Akce proběhne v angličtině se simultánním tlumočením. Vstup volný.

Pozvánka (PDF)

Seminář „Sociální rozměry klimatické změny: globální problém v lokálních souvislostech“

19. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jak se lokálně projevuje a jak je vnímána globální změna klimatu? Konference se zaměří na společenské aspekty klimatické změny z pohledu sociálních věd. Budeme diskutovat o tom, jak se veřejnost a různé zájmové skupiny staví ke globálnímu problému změny klimatu, který se stále více hmatatelně začíná projevovat i v Česku. Představí sociálně vědní výzkum české klimaskepse, postojů expertů ke klimatické změně, role občanské společnosti a odborné veřejnosti v adaptaci české krajiny, sociálních hnutí tematizujících klimatickou změnu, a zaměří se na globální i lokální souvislosti, a to jak v českém, tak transkulturním kontextu.

Program (PDF)

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma do 13. 11. na jiri.krejcik@soc.cas.cz.
Občerstvení zajištěno.

Continue reading