Videokonference „Věda a její hodnocení: zkušenosti a začátek nové éry“

16. dubna 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Na akci se svými příspěvky vystoupí místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a bývalý místopředseda Slovenské akademii věd a profesor filosofie na SAV Emil Višňovský. Úvodní slovo a moderace Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21. Po příspěvcích bude otevřena diskuse. Videokonference je organizována Centrem globálních studií FLÚ AV ČR.

Pozvánku najdete zde.

Překonávání globálních konfliktů lokálními inovacemi v Nigérii

19. února 2020
Abuja, Nigérie

V hlavním městě Nigérie v Abuji dne 19. února 2020 přednesl Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR, veřejnou přednášku s názvem “Development Resolution: Overcoming Global Conflicts and their Local Interactions”, která byla organizována neziskovými organizacemi: Ubuntu Centre for African Peace Building ve spolupráci s West African Network for Peace Building (WANEP) and Savannah Centre for Diplomacy, Democracy and Development (SCDDD). Přednášce předsedal bývalý nigerijský ministr zahraničních věcí, velvyslanec Ibrahim Gambari, poradce generálního tajemníka OSN. Při této příležitosti velvyslanec navrhl restrukturalizaci policie prostřednictím podpory federální policie specifickými aktivitami lokální a státní policie v jednotlivých nigerijských státech, aby čelily rostoucím bezpečnostním výzvám po celé zemi, včetně transnacionálních teroristických aktivit Boko Haram. Viz více zde.

Workshop „Násilí, konflikty a dějiny“

3. března 2020, 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Na workshopu pořádaném Centrem globálních studiích Filosofického ústavu AV ČR promluví:

  • Prof. Wolfgang Knöbl (ředitel, Hamburger Institut für Sozialforschung): How (not) to explain violence: Towards a processual perspective”
  • Prof. Johann P. Arnason (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy): Historical processes and their interpretations: A preliminary orientation

Po přednáškách bude následovat diskuse.

Pozvánka (PDF)

Fotografie z workshopu

Vyšla německá verze kolektivní monografie „Mezi Prahou a Mikulovem“

Kateřina Čapková, Hillel J. Kieval (eds.), Zwischen Prag und Nikolsburg: Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. ISBN: 978-3-525-36427-7

Židovská historie a kultura českých zemí se těší rostoucímu zájmu odborné veřejnosti, ale překvapivě dosud nebyla k dispozici žádná inovativní syntéza tohoto výzkumu. Tato kniha, napsaná mezinárodním týmem autorů, se poprvé zabývá výzvou vyprávět a analyzovat židovskou zkušenost v českých zemích jako nedílnou a neoddělitelnou součást rozvoje střední Evropy od 16. století do současnosti. Jde nejen o kontakty židovského obyvatelstva s jejich nežidovskými sousedy, ale také o pohled na venkovské regiony a obce daleko od hlavních městských center v Praze, Brně a Ostravě. Německá verze kolektivní monografie k dějinám Židů v českých zemích od raného novověku zkoumá vybrané židovské komunity a jejich demografický vývoj během posledních čtyř století.

Recenze na Jüdische Algemeine
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou a Martinou Niedhammer na Českém rozhlase (německy)
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou na ORF (česky)

Call for papers: mezinárodní workshop „Postkomunistické stranické systémy“

11.–12. května 2020
Akademické konferenční centrum
Jilská 4a, Praha 1

Akce přeložena na listopad, termín bude upřesněn.

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR vyhlašuje call for papers na mezinárodní workshop Post-Communist Party Systems: Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Své abstrakty posílejte do 28. února 2020. Podrobnosti zde.

Vychází kniha Miroslava Pauzy „Idea strukturální demokracie“

Miroslav Pauza, Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu skutečnosti. Praha: Filosofia, 2019. ISBN: ISBN 978-80-7007-594-4

Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se věnuje ideji strukturální demokracie z hlediska politické filosofie. Jejím stěžejním motivem je komparace dvou soustav: politické koncepce T. G. Masaryka a sociální a politické koncepce zakladatele české funkcionalistické strukturální filosofie Josefa Ludvíka Fischera. Tato komparace je vysvětlována v souvislostech českých a světových filosofických a politických koncepcí, literární kritiky a literatury.

Seminář „Globální klimatická krize a její potenciální řešení: komparace makroregionů“

4. prosince 2019 od 16:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Graham Parkes (Katedra filosofie Vídeňské univerzity), Marek Hrubec a Jiří Krejčík (oba z Akademie věd ČR) přednesou filosofické a sociálněvědní příspěvky na téma globální klimatické krize a jejích potenciálních řešení v různých makroregionech světa. Poté bude následovat diskuse.

Continue reading

Civilizace a strukturální demokracie

18.–19. listopadu 2019
Český svaz vědeckotechnických společností
Novotného lávka 200/5, Praha 1

Přednášky a diskuse se zaměřily na civilizační analýzy a koncept strukturální demokracie. Zabývaly se aktualizací historických témat a jejich limity, zejména v oblasti sociální a politické spravedlnosti a civilizačních změn v globálním rámci. Hlavními přednášejícími byli Oleg Suša, Jiří Loudín, Ladislav Hohoš, Peter Dinuš a Miloslav Pauza. Workshopy tvořily součást 19. ročníku konference „Filosofie a sociální vědy“ s českou a slovenskou účastí.

Continue reading