Mezinárodní workshop „Přezkoumání vazeb mezi občany a politiky v současné Evropě“

27.–29. ledna 2021
komunikační program ZOOM (online)

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR zve na mezinárodní workshop Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Jako keynote speaker vystoupí prof. Herbert Kitschelt (George V. Allen Distinguished Professor of International Relations, Duke University, North Carolina, USA).

Workshop proběhne v angličtině, registrace na zdenka.mansfeldova@soc.cas.czpetraguasti@googlemail.com.

Podrobnosti včetně programu zde.

 

Čtvrteční sociologický seminář „Správa mokřadů v čase klimatických změn“

17. prosince 2020, 16:00
komunikační program ZOOM (online)

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., a katedra sociologie Institutu sociologických studií FSV UK zvou na webinář z cyklu Čtvrtečních sociologických seminářů. Mukunda Upadhyay (Oxfam India / Jawarahal Nehru University, Dillí) ve svém příspěvku Wetland Governance in the Age of Climate Change představí největší výzvy pro hospodaření s mokřady v současné Indii a provede jejich srovnání s podobnými dnešními problémy v zemích střední Evropy.

Program (PDF)

Seminář „Ochrana kritických infrastruktur“

11. prosince 2020, od 15:00
Online platforma MS Teams

Foto: Jan Polák | CC BY-SA 3.0

Seminář je pořádán jako společná akce výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ a výzkumného programu „Světlo ve službách společnosti“ Strategie AV 21, prostřednictvím organizace Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR.

Program (PDF)

Videoseminář „Prezidentské volby v USA: lokální a globální význam“

25. listopadu 2020, 6:00 CET
komunikační program ZOOM (online)

Na videokonferenci o místním i světovém významu prezidentských voleb v USA se svými příspěvky vystoupí přednášející z Loyola University (Chicago), DeVry University (Chicago) a Centra globálních studií FLÚ AV ČR (Praha). Videokonference se bude konat online (ZOOM).

Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Přezkoumání vazeb mezi občany a politiky v současné Evropě“

19. listopadu 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu Akademie věd ČR zve na mezinárodní workshop pro doktorandy a postdoktorandy Revisiting Linkages between Citizens and Politicians in Contemporary Europe. Workshop proběhne v angličtině, registrace do 12. listopadu 2020. Podrobnosti včetně programu zde.

Online workshop „Potravinová bezpečnost a udržitelnost v globálním rámci“

18. listopadu 2020, 14:00—16:30
komunikační program ZOOM (online)

Podle statistik OSN se každý rok na světě vyhodí zhruba třetina potravinové produkce, tedy 1,3 miliardy tun jídla. To je množství, které by dokázalo nasytit až 3 miliardy lidí. Téměř miliarda lidí přitom na světě trpí hladem a podvýživou. Důsledky těchto rozporů jsou nejen zdravotní, ekonomické a politické, ale i ekologické: výroba jídla, a to zejména živočišná, patří mezi odvětví s největším nepříznivým dopadem na životní prostředí. Jaká opatření je potřeba učinit k zajištění lepší distribuce potravin a potravinové udržitelnosti ve státním, mezinárodním a globálním rámci? Jakých řešení je možné dosáhnout na individuální úrovni? A jaká jsou jejich možná úskalí z hlediska vlivu na životní prostředí i lokální pospolitosti?

Online workshop se zaměří na aktuální téma zdrojů potravinové bezpečnosti a jejich zemědělské a společenské souvislosti. Téma bude prezentováno v rámci interdisciplinární spolupráce mezi experimentální botanikou a společenskými vědami.

Prosíme, registrujte se do 16. 11. na emailu jiri.krejcik@soc.cas.cz

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

Videokonference „Iniciativa pásu a cesty: Měly by EU a Rusko podporovat nebo odmítnout čínský globální projekt?“

12. listopadu 2020
komunikační program ZOOM (online)

Historický ústav AV ČR ve spolupráci s Centrem globálních studií Filosofického ústavu AV ČR pořádá mezinárodní konferenci zaměřenou na téma „Iniciativu pásu a cesty: Měly by EU a Rusko podpořit nebo odmítnout čínský globální projekt?“ Konference se bude konat online (ZOOM).

Program (PDF)

Videokonference: 20. ročník Filosofie a sociální vědy s tématem „Iluze o společenském uspořádání“

10.–11. listopadu / 18.–19. listopadu 2020
Praha / Bratislava
komunikační program ZOOM (online)

20. ročník konference Filosofie a sociální vědy, která bude tento rok zaměřena na téma Iluze o společenském uspořádání, se koná ve dnech 10.–11. 11. 2020 v Praze a 18.–19. 11. 2020 v Bratislavě online.

Konferenci pořádá naše Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Filozofickým ústavem Slovenskej akadémie vied a Ústavem politických vied Slovenskej akadémie vied.

Program (PDF)

Mezinárodní online workshop „Mongolská identita v nebezpečí?“

14. října 2020, od 14:00
komunikační program ezTalks (online)

Orientální ústav AV ČR srdečně zve na mezinárodní workshop Mongol Identity in Danger? Sociolinguistic Perspectives on Mongolia and Inner Mongolia Autonomous Region, organizovaný v rámci Středoasijské platformy. Seminář proběhne online, registrace virtuální účasti zde.

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)