Nové vydání knihy „Graffiti, Converts and Vigilantes” o islámu v jihovýchodní Asii

Tomáš Petrů (ed.), Graffiti, Converts and Vigilantes. Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia (2. vydání). Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2018.

Společenská, náboženská a politická situace v Indonésii a dalších většinově muslimských zemích jihovýchodní Asie je velmi komplexní. Úřední a společenské tlaky posouvají mainstreamový islámský diskurs od umírněnosti k dosud nebývalé ortodoxii. Tento sborník má za cíl osvětlit celkový proces islamizace, který začal už více než před půl tisíciletím, a v osmi kapitolách prozkoumává některé formy islámu, které dnes v jihovýchodní Asii existují. Zvláštní pozornost je věnována těm, které se pohybují na okrajích a mimo hlavní proud.

Leave a Reply