Vyšla německá verze kolektivní monografie „Mezi Prahou a Mikulovem“

Kateřina Čapková, Hillel J. Kieval (eds.), Zwischen Prag und Nikolsburg: Jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020. ISBN: 978-3-525-36427-7

Židovská historie a kultura českých zemí se těší rostoucímu zájmu odborné veřejnosti, ale překvapivě dosud nebyla k dispozici žádná inovativní syntéza tohoto výzkumu. Tato kniha, napsaná mezinárodním týmem autorů, se poprvé zabývá výzvou vyprávět a analyzovat židovskou zkušenost v českých zemích jako nedílnou a neoddělitelnou součást rozvoje střední Evropy od 16. století do současnosti. Jde nejen o kontakty židovského obyvatelstva s jejich nežidovskými sousedy, ale také o pohled na venkovské regiony a obce daleko od hlavních městských center v Praze, Brně a Ostravě. Německá verze kolektivní monografie k dějinám Židů v českých zemích od raného novověku zkoumá vybrané židovské komunity a jejich demografický vývoj během posledních čtyř století.

Recenze na Jüdische Algemeine
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou a Martinou Niedhammer na Českém rozhlase (německy)
Rozhovor s Kateřinou Čapkovou na ORF (česky)

Leave a Reply