Videokonference: 20. ročník Filosofie a sociální vědy s tématem „Iluze o společenském uspořádání“

10.–11. listopadu / 18.–19. listopadu 2020
Praha / Bratislava
komunikační program ZOOM (online)

20. ročník konference Filosofie a sociální vědy, která bude tento rok zaměřena na téma Iluze o společenském uspořádání, se koná ve dnech 10.–11. 11. 2020 v Praze a 18.–19. 11. 2020 v Bratislavě online.

Konferenci pořádá naše Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR společně s Filozofickým ústavem Slovenskej akadémie vied a Ústavem politických vied Slovenskej akadémie vied.

Program (PDF)

Leave a Reply