Seminář „Ochrana kritických infrastruktur“

11. prosince 2020, od 15:00
Online platforma MS Teams

Foto: Jan Polák | CC BY-SA 3.0

Seminář je pořádán jako společná akce výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ a výzkumného programu „Světlo ve službách společnosti“ Strategie AV 21, prostřednictvím organizace Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR a Sociologickým ústavem AV ČR.

Program (PDF)

Leave a Reply