Nová kniha „Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny“

Marek Hrubec, Martin Brabec, Markéta Minářová: Základní příjem ve světě: argumenty, experimenty, dějiny. Praha: Epocha, 2021. ISBN: 978-80-278-0031-5.

Marek Hrubec, Martin Brabec a Markéta Minářová vydali knihu o základním příjmu určenou pro širší veřejnost (Praha: nakladatelství Epocha). Základní příjem se stal zvláště v době pandemie velmi diskutovaným tématem jak mezi vědci, tak mezi občany a politiky, kteří je zastupují, a to v jednotlivých zemích i v OSN. Poskytnutí základního příjmu by umožnilo naplnit základní potřeby občanů a uvolnit jejich tvůrčí potenciál pro jejich další činnosti, čímž by se mohla podstatně zvýšit jejich životní úroveň.

Leave a Reply