Nová kniha „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky“

Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.

Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Publikace je výstupem výzkumné aktivity Morální odpovědnost: Lidský rozvoj a veřejné konflikty.

Náhled na issuu.com

Leave a Reply