Vychází nová kniha „Democracy Under Stress“

Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová, Z. (eds.), Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018.

Kniha předkládá celou škálu perspektiv, z nichž lze studovat demokracii pod tlakem. Autorky, renomované odbornice na demokratickou teorii a demokracii ve střední a východní Evropě, zdůrazňují potenciál rozdílných přístupů k problematice – od komparativního meta-hodnocení s využitím ukazatelů a výzkumných dat až po případové studie zaměřené na pochopení kontextu a běžných procesů – pro lepší porozumění oblasti, kde k tlaku dochází.

Webová verze ke stažení (PDF)
V případě zájmu o tištěné vydání knihy se prosím obraťte na adresu prodej@soc.cas.cz.

Leave a Reply