Workshop „Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení?“

28. května 2019, 17:00–20:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Klimatická změna se považuje za závažný problém už od konce 80. let, ale u nás se vlivem silné klimaskepse dostává do veřejné diskuse až v poslední době. Je vnímána jako hrozba pro samotné přežití lidstva, ale zároveň může znamenat i příležitost ke změně společnosti. Jak se můžeme podílet na řešení zdola, jako jednotlivci i v rámci různých komunit či hnutí?

Přijďte diskutovat na workshop Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení? Sociální hnutí, komunitní aktivity, osobní angažovanost, kde bude představen výzkum sociálních hnutí a komunit vztahujících se ke změně klimatu jak ve světě, tak v Česku, a své vize a praktická řešení budou prezentovat hosté ze spolků, hnutí a neziskových organizací (Limity jsme my, Asociace místních potravinových iniciativ, Permakultura CS).

Organizuje a moderuje Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) v rámci Strategie AV 21 „Globální konflikty a lokální souvislosti“.

Příspěvky:

  • Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií UK)
  • Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR)
  • Josef Patočka (Limity jsme my)
  • Jan Valeška (Asociace místních potravinových iniciativ)
  • Kateřina Horáčková (Permakultura CS)
  • Panelová diskuse

Počet míst je omezen, prosím, registrujte se do 26. 5. na emailu: marta.kolarova@soc.cas.cz.

Pozvánka (PDF)
Videozáznam z workshopu

Leave a Reply