Konference „Demokracie a nedemokratické alternativy v globalizovaném světě“

21. června 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Mezinárodní workshop má za cíl přispět k probíhající debatě o dekonsolidaci demokracie. Bude zkoumat současné rozčarování z fungování demokracie, které se projevuje v upadající důvěru v demokratické instituce. Tradiční politické strany na celém světě ztrácejí své voličské základny a nedovedou adekvátně reflektovat rostoucí rozpory a nerovnosti ve společnosti. Polarizace společnosti a marginalizace některých skupin vede k podpoře nových populisticky orientovaných aktérů napříč celým světem.
Workshop svede dohromady odborníky z celého světa (Česko, Slovensko, Bulharsko, Německo, Hong Kong, Brazílie), kteří se těmto problémům budou věnovat. Zaměří se na podobnosti a rozdíly mezi třemi klíčovými regiony: střední a východní Evropa, Latinská Amerika a Asie. Během workshopu budou také prezentovány dvě nedávno vydané monografie: Communists and Their Victims: The Quest for Justice in the Czech Republic (2018, Roman David) a Democracy under Stress: Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement (editorky Petra Guasti a Zdenka Mansfeldová).

Program (PDF)

Workshop proběhne v angličtině, registrujte se prosím na e-mailu simona.patkova@soc.cas.czzdenka.mansfeldova@soc.cas.cz

Leave a Reply