Mezinárodní konference „Afrika v polycentrickém světě: Africká mládež a občanská společnost“

17.–18. června 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Foto: Kevin Gill | CC BY-SA 2.0

Mezinárodní konference se soustředí na téma africké mládeže zapojené do aktivit občanské společnosti, s vědomím faktu, že mladí lidé dnes v Africe představují 60 % populace. Zaměří se na skupiny africké mládeže v občanské společnosti, které usilují o odstraňování násilí v transnacionálních souvislostech na africkém kontinentu, jenž trpí chronickou stagnací a opakovanými ozbrojenými konflikty. Bude se věnovat místu a roli mládeže v africké občanské společnosti, především jejich vztah k moci a politice a také k jejich strategiím jednání.

Výsledky konference mají své uplatnění jak v akademické sféře, tak rovněž v mediální sféře, v oblasti občanské společnosti a na ministerské rovině ve státní správě.

Konference je dalším dílem série „Asixoxe: Conference on African Philosophy“, kterou organizuje Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci se SOAS, London University.

Program (PDF)

Další fotografie (autor: Kole Odutola)

Leave a Reply