Workshop „Emigrující zvířata a stěhovaví lidé“

10.–11. září 2019
Etnologický ústav AV ČR, dolní sál
Na Florenci 3, Praha 1

Mezinárodní workshop Emigrating Animals and Migratory Humans: Belonging, Prosperity and Security in More-Than-Human World si klade za cíl nalézt empirické a analytické synergie mezi studiem pohybu lidí a pohybu jiných živočichů napříč hranicemi, a to hranicemi jak fyzickými, tak symbolickými a biopolitickými. Jejich překročení s sebou nese destabilizaci zavedených pořádků přináležitosti a spouští procesy odcizování a protekcionismu, které doléhají i na světovou politiku. Na workshop jsou zváni účastníci, kteří se podělí o svůj empirický výzkum a konceptualizaci migrace ve vztahově komplexním světě obývaném plejádou živočišných druhů. Se zaměřením na probíhající, historické a očekávané pohyby lidí i nelidí budou zkoumat, jak se proměňuje význam a analytický přínos konceptů jako přináležitost, prekarita, (bio)bezpečnost, invazivnost, ekosystém, domorodost, národ nebo stát. Můžeme stále hovořit o proudu „metafor“ mezi popisy lidské a nelidské migraci, pokud odmítneme vidět tyto jevy jako příslušející k ontologicky nesouměřitelným doménám?

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Proč krajní levice bojuje s vlky? (rozhovor s Julií Poerting na Radiu Wave, 12. 9. 2019)

Leave a Reply