Mezinárodní konference „Trajektorie migrací a mobilit Romů v Evropě a mimo ni (od roku 1945 po současnost)“

16.–18. září 2019
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se snaží propojit různé empirické a historicky založené studie, které zkoumají různé druhy a dimenze mobility a imobility Romů po roce 1945 v Evropě i jinde ve světě. Zasazením těchto mobilit do širších politických, sociálních, historických a kulturních kontextů a vlivů mohou přispěvatelé reflektovat jak dobrovolnou, tak nucenou migraci, vzorce sezónní migrace a různé formy mobility (např. existenciální, fyzická, sociální) jako reakci na represivní podmínky i nově otevřené možnosti v poválečném světě.

Program (PDF)

Vědci přijedou do Prahy mluvit o migracích Romů (upoutávka na romea.cz)

Další informace

 

Leave a Reply