Konference „Výzvy digitální budoucnosti“

25. září 2019
Vlastenecký sál UK
Ovocný trh 3, Praha 1

Konference se zaměří na téma digitálních technologií, jež jsou významnou výzvou současné globální doby. Týkají se také vztahů mezi důležitými makroregiony světa, konkrétně například mezi Čínou a Evropou, včetně České republiky. Na konferenci byli jako přednášející pozváni významné osobnosti, z ČR například prof. Vladimír Mařík, vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, či prof. Roman Barták z katedry teoretické informatiky a matematické logiky MFF UK. Centrum globálních studií FLÚ AV ČR je jedním ze spoluorganizátorů konference, jež se koná na Univerzitě Karlově.

Podrobnosti najdete v programu konference zde.

Leave a Reply