Mezinárodní konference „Geopolitika a transnacionální migrace“

25. října 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Fotografie © Antonio Cossa

Výzkum migrace významně přispívá ke kritické reflexi globální spravedlnosti – vztahuje se k otázkám proměn globální ekonomiky a různých forem prekarizace, geopolitických a strukturálních nerovností, transnacionálních genderových ohrožení, k výzkumu přináležení, politické participace a interkulturních vztahů. Rozvinuté státy na jedné straně budují mechanismy kontroly přeshraniční mobility, na druhé straně těží z výhod levné práce migrantů a migrantek a dalších forem prekarity, zvláště v oblastech jako je péče nebo nízko-kvalifikovaná manuální práce. I přes to, že intra-kontinentální migrace představuje větší podíl mezinárodní migrace, aparát sledovacího průmyslu využívá migraci z rozvojových zemí pro prosazování restriktivních režimů migrace a posílení vojenské akumulace. Kritická migrační studia ukazují, jak je prekarita migrantů a migrantek ukotvena v současné podobě globálního kapitalismu a geopolitických mocenských vztahů. Feministická studia na druhou stranu upozorňují na procesy transnacionální sociální reprodukce a genderové nespravedlnosti v návaznosti na teritorializaci sociálních práv.

Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisejí se vznikajícím globálním migračním vládnutím. Zdůrazní transnacionalizující se požadavky vycházející z různých geopolitických perspektiv a potřebu rozvinout transnacionální normy a požadavky s ohledem na ekonomická, politická, sociální a kulturní práva migrantů a migrantek.

Registrovat na konferenci se můžete zde.

Hlavní hosté:

  • Carl-Ulrik Schierup, REMESO, Linköping University, Švédsko
  • Stefan Rother, Department of Political Science, University of Freiburg, Německo
  • Eleonore Koffman, Middlesex University, Velká Británie
  • Monika Palmberger, Department of Social and Cultural Anthropology, Universität Wien, Rakousko

Doprovodný program:

  • Antonio Cossa, vizuální umělec a fotograf

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Leave a Reply