Mezinárodní konference „Geopolitika a transnacionální migrace“

25. října 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Fotografie © Antonio Cossa

Výzkum migrace významně přispívá ke kritické reflexi globální spravedlnosti – vztahuje se k otázkám proměn globální ekonomiky a různých forem prekarizace, geopolitických a strukturálních nerovností, transnacionálních genderových ohrožení, k výzkumu přináležení, politické participace a interkulturních vztahů. Cílem konference je diskutovat, jakým způsobem proměny globální politické ekonomie migrace souvisejí se vznikajícím globálním migračním vládnutím. Zdůrazní transnacionalizující se požadavky vycházející z různých geopolitických perspektiv a potřebu rozvinout transnacionální normy a požadavky s ohledem na ekonomická, politická, sociální a kulturní práva migrantů a migrantek.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Videa z konference

Leave a Reply