Workshop „Kritická teorie a sociální média“

18. listopadu 2019 od 16:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Na workshopu s prezentací knihy rakouského autora Thomase Allmera „Kritická teorie a sociální média“ zazní příspěvky o emancipaci a komodifikaci globálního digitálního komunikačního prostředí od autora knihy Thomase Allmera a Ireny Reifové. Po příspěvcích bude následovat diskuse.

Pozvánka (PDF)

Leave a Reply