Mezinárodní workshop „Náboženství a státní ideologie na Blízkém východě a v Asii“

11. listopadu 2019
Ústav pro českou literaturu AV ČR, konferenční místnost
Na Florenci 1420/3, Praha 1

Workshop se věnuje vztahům mezi náboženstvím, státní ideologií a vládními politikami na Blízkém východě a v částech Asie napříč prostorem a časem. Zaměří se na ukázky mnohostranné role, kterou náboženství hrálo a stále hraje ve formování a reformulování národa, ať už fyzického nebo myšleného, od objevení nacionalismu v 19. století až do dneška. Při zkoumání interakcí mezi náboženstvím a státní ideologií bude také analyzovat, jak státy odpovídaly a odpovídají na „pronikání“ náboženství do oficiální agendy, a také na to, zda tato interakce hraje transformativní roli v tom, jak ústava chápe víru.

Prezentace se zaměří na tyto politické entity: Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Myanmar, Osmanskou říši, Filipíny a Turecko, a přednesou je řečníci jak z českých institucí, tak zahraničních univerzit a výzkumných center.

Program (PDF)

Leave a Reply