Vychází kniha Miroslava Pauzy „Idea strukturální demokracie“

Miroslav Pauza, Idea strukturální demokracie: politická filosofie na principu respektu k řádu skutečnosti. Praha: Filosofia, 2019. ISBN: ISBN 978-80-7007-594-4

Kniha se zaměřuje na diskurs o demokracii ve 20. století, především se věnuje ideji strukturální demokracie z hlediska politické filosofie. Jejím stěžejním motivem je komparace dvou soustav: politické koncepce T. G. Masaryka a sociální a politické koncepce zakladatele české funkcionalistické strukturální filosofie Josefa Ludvíka Fischera. Tato komparace je vysvětlována v souvislostech českých a světových filosofických a politických koncepcí, literární kritiky a literatury.

Leave a Reply