Videokonference „Věda a její hodnocení: zkušenosti a začátek nové éry“

16. dubna 2020
Komunikační program ZOOM (online)

Na akci se svými příspěvky vystoupí místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a bývalý místopředseda Slovenské akademii věd a profesor filosofie na SAV Emil Višňovský. Úvodní slovo a moderace Marek Hrubec, koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, Strategie AV21. Po příspěvcích bude otevřena diskuse. Videokonference je organizována Centrem globálních studií FLÚ AV ČR.

Pozvánku najdete zde.

Leave a Reply