Videokonference „Covid-19 v Číně a střední Evropě: vládní politika a ekonomické dopady“

21. dubna 2020
Komunikační program WeChat (online)

Na videokonferenci o vládní politice a ekonomických dopadech COVID-19 v Číně a střední Evropě se svými příspěvky vystoupí přednášející z Českého výzkumného centra ZFC (Chang-čou) a Centra globálních studií FLÚ AV ČR (Praha) za účasti českého konzula v Šanghaji a jeho spolupracovníků. Videokonference, která proběhne online, je organizována uvedenými institucemi.

Program (PDF)

Leave a Reply