Podcastový rozhovor „Etiopská racionalita na pomezí světů?“

Rozhovor s Janem Svobodou, vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR, o afrických přístupech ke společenským rozporům, specificky o etiopských příspěvcích k racionálnímu postoji k sociálním konfliktům. Rozhovor je součástí podcastu výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“: srozumitelně o strategických otázkách naší doby a připravil jej Marek Hrubec.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na Spotify zde.

Leave a Reply