Seminář „Napůl zisk, napůl ztráta: Projednávání židovského ekonomického práva u nežidovských soudů“

11. října 2022 od 17:00
ZOOM (online)

Německo-hebrejský paralelní překlad židovských právních textů při soudním sporu u Říšské dvorní rady z roku 1785. Zdroj: Rakouský státní archiv

Bylo běžnou praxí, že v raně moderních dobách přicházeli židovští muži a ženy se svými spory k nežidovským soudům. Přednáška objasní, jak díky těmto probíhajícím rozepřím dosáhla obeznámenost a použitelnost židovského práva u nežidovských soudů ve druhé polovině 18. století svého vrcholu. Na případové studii Říšské dvorní rady (Reichshofrat) ve Vídni vysvětlí otázky kulturní mediace, překladu a právnických strategií v překrývajících se právních systémech Svaté říše římské.

Verena Kasper-Marienberg je docentkou katedry historie na North Carolina State University. Její výzkum se soustředí na protínání židovských a křesťanských komunit v raně moderním období střední Evropy. Zajímá se zejména o otázky právní praxe, genderových vztahů a společensko-ekonomických struktur v raně moderních společnostech.

Akce proběhne pouze v online formě přes Zoom, odkaz zde.

Pozvánka (PDF)

Leave a Reply