Mezinárodní workshop „Dalit Politics at the Crossroads“

14. července 2022 od 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Výsledky nedávných voleb do Zákonodárného shromáždění v Uttarpradéši vyvolávají řadu otázek ohledně dalitské politiky v Indii. Znamená nebývalá porážka Strany většinového společenství (BSP) selhání dalitské volební politiky? Nebo se myšlenka pozvednutí neprivilegovaných usadila v politickém mainstreamu a byla rozmělněna a kooptována zavedenými politickými stranami, především BJP? Jak se tradiční kastovní hierarchie proměňují, jak se projevují v politice a jak jsou přijímány různými znevýhodněnými skupinami? A konečně, jaké jsou budoucí vyhlídky a příležitosti pro hnutí cílící na emancipaci marginalizovaných kast a tříd v Indii, ať už skrze politiku nebo prostřednictvím společenské změny?

Pozvánka (PDF)
Program (PDF)

Leave a Reply