Mezinárodní workshop „Imaginární světy a imperiální velmoc: Případ Číny“

19. prosince 2022
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Účastníci workshopu využívají slovník civilizační analýzy, zejména tak, jak byl vyvinut v díle Johanna Arnasona, aby porozuměli čínské civilizaci ve srovnání s jejími západními protějšky, například v diskusi o sdílené „době osové“, kontinuitě a paradoxy tradice a moderny, srovnávací studie světových impérií a rozdílné „sociální imaginace“. Druhý termín odkazuje na roli naší představivosti při artikulaci našeho světa a našeho místa v něm. Tímto způsobem je společnost vnímána jako instituce se sítí imaginárních významů. Jaký druh významů by se vztahoval na čínský kontext? A do jaké míry se liší od srovnatelných západních významů?

Program (PDF)

Leave a Reply