Nová kniha „Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva“

Marek Hrubec, Albert Kasanda, Jan Svoboda. Africká filosofie společnosti: Vývojová perspektiva. Praha: Filosofia, 2022. ISBN 978-80-7007-743-6.

Kniha se zabývá vývojem africké filosofie společnosti. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální éře a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období. Mapuje společenský kontext filosofického vývoje od etiopských zdrojů až k afropolitním tendencím budoucího směřování.

Leave a Reply