Časopis na téma „Udržitelný vývoj? Společenské a environmentální konflikty“

Tematické číslo časopisu Civitas, 2, 2019
Workshopy s prezentací a diskusí, listopad 2019

Tematické číslo časopisu na téma „Udržitelný vývoj? Společenské a environmentální konflikty“, s workshopy na toto téma v souvislosti s budoucím vývojem globalizace; určeno pro občanskou společnost, nevládní organizace a odbornou veřejnost (Český svaz vědeckotechnických společností, Praha; a Florianopolis, Brazílie).

Obsah čísla

Leave a Reply