Vychází nová kniha „Židé, nebo Němci?“

Kateřina Čapková (ed.), David Rechter (ed.) a kol. Židé, nebo Němci? Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. ISBN: 978-80-7422-576-5

Německy mluvící Židé byli často rutinně považováni za Němce a mnohdy byli vystaveni stejnému ponižování jako nežidovští Němci nejen ze strany občanů, ale i vládnoucích představitelů. Kniha Židé, nebo Němci? mapuje osudy německy mluvících Židů v Československu, Dolním Slezsku, Haliči i Německu. Publikaci doplňuje edice nově objevených dokumentů v archivu Spojených národů v New Yorku. Oficiální listiny i korespondence přibližují každodenní diskriminaci německy mluvících Židů v poválečném Československu a jejich snahu se ze země vystěhovat a dále zaznamenávají reakce mezinárodních organizací i jednotlivců na politiku československého státu.

Leave a Reply