Sociologický večer na téma „Politika životního stylu, udržitelnost a soběstačnost“

11. května 2022, 18:30
Fakulta sociálních věd UK, místnost 215
Smetanovo nábřeží 6, Praha 1

Marta Kolářová (SOÚ AV ČR) představí svou knihu V souladu s přírodou, která nedávno vyšla v nakladatelství Karolinum (edice SLON). Studie se zabývá udržitelným a soběstačným způsobem života a to jak z hlediska jednotlivců, tak i hnutí a komunit, které takový život prosazují. Na to se dívá optikou politiky životního stylu a politického konzumerismu (etické spotřeby), které vyjadřují, že lidé v pozdně moderní společnosti mají menší zájem o vysokou politiku a do politického jednání se zapojují skrze své každodenní aktivity.

Vystoupí také recenzent knihy Dr. Ondřej Daniel (FF UK).

Pozvánka (PDF)

Leave a Reply