Lidská práva dnes: diskuse z evropských a brazilských perspektiv

Červen 2019

V roce 2018 dospěla Všeobecná deklarace lidských práv ke svému sedmdesátému výročí. Můžeme se ptát, zda má stále inspirativní působnost, která by umožnila její přijetí po celém světě vzhledem k různým regionálním specifikům. Je třeba Deklaraci rozšířit, aby zahrnovala práva, která byla v roce 1948 nepředstavitelná? Cílem tematického čísla časopisu Human Affairs je odpovědět na tyto a podobné otázky spojené s myšlenkou lidských práv z filozofického hlediska. Ačkoli je tato myšlenka stará a široce diskutovaná morálními, politickými a právními filosofy a také právními teoretiky, historiky, sociology a antropology, její obsah stále dělí vědce, vlády, soudy a instituce občanské společnosti. Právě publikované tematické číslo časopisu Human Affairs (vydavatel De Gruyter, Berlin), které editoval prof. A. Pinzani z výzkumného programu “Globální konflikty a lokální souvislosti”, nabízí odpovědi na toto současné důležité téma z brazilských a evropských perspektiv a jejich vzájemně se překrývajících stanovisek. Zároveň byla publikována kniha o filosofii práva s kapitolou o exkluzi a inkluzi ve vývoji lidských práv od Marka Hrubce: In Bittar, Eduardo, ed. Filosofia do Direito: diálogos globais, temas polémicos e desafios da justiça (Sao Paulo: Quartier Latin) zde.

Publikované texty doprovází jejich uplatnění při prezentacích a diskusích v české a brazilské občanské společnosti, na akcích Akademie věd ČR a Evropské akademii věd a umění, a na Radě vlády pro lidská práva v ČR. Dochází tím rovněž k systematickému rozvíjení transnacionální interdisciplinární spolupráce mezi participujícími institucemi: Slovenská akademie věd; Keele University, United Kingdom; Akademie věd ČR.

Obsah tematického čísla zde.

Leave a Reply