Mezinárodní konference „Iniciativa pásma a cesty v návaznosti na otevírání Číny“

12.–13. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum, Praha
15.–16. listopadu 2018
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Konference analyzuje Iniciativu pásma a cesty (Belt and Road Initiative; BRI) v návaznosti na uplynulých 40 let transformace a otevírání Číny. Zaměřuje se na současnou roli Číny v celosvětovém kontextu a na její vztahy s dalšími regiony a makroregiony světa, od roku 1978 především s USA a západní Evropou, později s dalšími částmi Asie a střední a východní Evropou a také s Afrikou a Latinskou Amerikou. První dva dny konference probíhá v Praze, další dva dny v Nitre na Slovensku. Konferenci organizují Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav politických vied SAV v Bratislavě.

Program v Praze
Program v Nitre

Continue reading

Přednáška „Současné tendence turecké zahraniční politiky v globálních interakcích“

1. listopadu 2018 od 15:30
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Přednáška bude mapovat vztahy Turecka jakožto regionální mocnosti k velmocím i okolním zemím Turecka, a rovněž ke konfliktu v Sýrii. Přednášku přednese J. E. Ahmet Bigali, velvyslanec Turecké republiky v Praze, který právě po letech končí svůj mandát v Praze a touto přednáškou shrne svoji zkušenost za poslední období.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní seminář „Malajsie v přechodu: Vstříc jasnější budoucnosti?“

31. října 2018 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Orientální ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na odpolední seminář Malaysia in Transition: Towards a “Better Future”?, který se bude věnovat aktuální politické situaci v této jihovýchodoasijské zemi, zvláště pak roli islámu v jejím politickém systému.

Continue reading

Symposium „Současná filosofie společnosti a politiky v Africe“

25. října 2018 od 15:00
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Symposium se zaměří na hlavní společensko-politické problémy v Africe od pádu kolonialismu do současnosti z perspektivy africké filosofie společnosti a politiky. Albert Kasanda (Centrum globálních studií) přitom identifikuje, co konstituuje současnou africkou sociální a politickou filosofii ve vztahu k jejím problémům, zdrojům a cílům. Ukáže, jak je tato filosofie zakořeněna v každodenním životě lidí a jak reflektuje africké komunity s ohledem na moc a spravedlivé mody sociální a politické organizace. Kasanda a následná diskuse se zapojí do rozborů témat a proudů, jakými jsou etnofilosofie, négritude, panafrikanismus, africká občanská společnost či postavení Afriky v globálních interakcích.

Seminář Středoasijské platformy „Jednání s ‚jinými‘: Vládnutí a kontrola v současném čínském Sin-ťiangu“

8. října 2018 od 10:00
Hlavní budova Akademie věd, místnost 206
Národní 3, Praha 1

Středoasijská platforma v roce 2018 pořádá přednáškovou sérii zahraničních expertů na Střední Asii na téma „Vláda a vládnutí: Vznik a jednání s autoritou ve střední Asii od 19. století dále“. Přednášky se jsou určeny nejen expertům a studentům sídlícím v ČR, ale také právě studentům a dalším zájemcům z akademické sféry.

Program s abstrakty (PDF)

Continue reading

Workshop s představením knihy „Kritika arabského rozumu. Úvod“

20. září 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na workshop s představením právě vydané knihy Muhammad ‘Ábid al-Džábirí: Kritika arabského rozumu. Úvod (Praha: nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, 2018)

Pozvánka (PDF)

Continue reading

Konference „Paměť napříč železnou oponou během studené války“

3.–4. září 2018
Institute for the Public Understanding of the Past
University of York

Jak studená válka ovlivnila interpretace holokaustu? Konference Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory se snaží najít nové cesty k pochopení paměti holokaustu a jeho připomínání. Zajímá se, jak se rozdílné a často protichůdné narativy minulosti formovaly navzájem, jak marginalizované hlasy cílily na ovlivnění veřejného chápání minulosti, a jak státní a nestátní aktéři vyjednávali kulturní reprezentace holokaustu. Hledá komparativní a transnacionální porozumění, které překonává rozdíly z doby studené války. Spojením vědců zabývajících se různými regiony a umožněním debaty mezi badateli z východní a západní Evropy otevírá příležitosti pro nové perspektivy oborů paměti holokaustu i kulturních dějin studené války.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Vývoj demokracie ve střední Evropě“

11.–13. července 2018
Zasedací místnost Sociologického ústavu AV ČR (2. patro, místnost č. 207)
Jilská 1, Praha 1

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu AV ČR Vás zve na mezinárodní workshop Development of democracy in Central Europe: Central Europe and former Soviet Union at the Crossroads, který se zaměří na diskusi o vývoji našeho regionu z perspektivy dnešních teorií demokratických krizí a představí výsledky současného bádání.

Program (PDF)

Mezinárodní konference „Afrika v polycentrickém světě: Kosmopolitismus a lokálno“

18.–19. června 2018
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Foto: Kevin Gill | CC BY-SA 2.0

Kosmopolitismus je koncept s mnoha politickými, ekonomickými, morálními a kulturními aspekty a přístupy, založený na základní premise, že všechny lidské bytosti jsou, mohou nebo by měly být občany jediné komunity. Konference si klade otázky, které procházejí napříč tímto spekterem významů. Jaká je role jazyka a kultury ve vyjádření politické identity? Jak je „světové občanství“ definováno, co se týče rasy, jazyka, genderu nebo socio-ekonomického statusu? Je afropolitanismus kosmopolitismem?

Konference je dalším dílem série „Asixoxe: Conference on African Philosophy“, kterou organizuje Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci se SOAS, London University.

Program (PDF)
Zpráva z konference v časopise Modern Africa (PDF)

Fotogalerie

Vychází kniha „From Social to Cyber Justice“

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.), From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics. Porto Alegre: PUCRS a Praha: Filosofia, 2018.

Prezentace nové knihy proběhne:
— v pondělí 19. června od 15:00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR v Praze;
— ve čtvrtek 28. června na PUCRS univerzitě v Porto Alegre v Brazílii.

Kniha se zabývá kritickou analýzou nespravedlností související s právem a etikou a vyvíjí normativní alternativy spojené se spravedlností. Pokrývá relevantní témata od sociální spravedlnosti ke kyberspravedlnosti. Kapitoly se zabývají tématy a koncepty, které poskytují ukazují směr ve společenských inovacích, transformacích obsažených v demokratizačních procesech, globálních konfliktech a dalších interakcích, včetně krajní hrozby eskalace k válečným konfliktům, ať už v podobě konvenčních válek nebo nových kyberválek.