Mezinárodní konference „Afrika v polycentrickém světě: Africká mládež a občanská společnost“

17.–18. června 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Foto: Kevin Gill | CC BY-SA 2.0

Mezinárodní konference se soustředí na téma africké mládeže zapojené do aktivit občanské společnosti, s vědomím faktu, že mladí lidé dnes v Africe představují 60 % populace. Zaměří se na skupiny africké mládeže v občanské společnosti, které usilují o odstraňování násilí v transnacionálních souvislostech na africkém kontinentu, jenž trpí chronickou stagnací a opakovanými ozbrojenými konflikty. Bude se věnovat místu a roli mládeže v africké občanské společnosti, především jejich vztah k moci a politice a také k jejich strategiím jednání.

Výsledky konference mají své uplatnění jak v akademické sféře, tak rovněž v mediální sféře, v oblasti občanské společnosti a na ministerské rovině ve státní správě.

Konference je dalším dílem série „Asixoxe: Conference on African Philosophy“, kterou organizuje Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci se SOAS, London University.

Continue reading

Konference „Demokracie a nedemokratické alternativy v globalizovaném světě“

21. června 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Mezinárodní workshop má za cíl přispět k probíhající debatě o dekonsolidaci demokracie. Bude zkoumat současné rozčarování z fungování demokracie, které se projevuje v upadající důvěru v demokratické instituce. Tradiční politické strany na celém světě ztrácejí své voličské základny a nedovedou adekvátně reflektovat rostoucí rozpory a nerovnosti ve společnosti. Polarizace společnosti a marginalizace některých skupin vede k podpoře nových populisticky orientovaných aktérů napříč celým světem.
Workshop svede dohromady odborníky z celého světa (Česko, Slovensko, Bulharsko, Německo, Hong Kong, Brazílie), kteří se těmto problémům budou věnovat. Zaměří se na podobnosti a rozdíly mezi třemi klíčovými regiony: střední a východní Evropa, Latinská Amerika a Asie. Během workshopu budou také prezentovány dvě nedávno vydané monografie: Communists and Their Victims: The Quest for Justice in the Czech Republic (2018, Roman David) a Democracy under Stress: Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement (editorky Petra Guasti a Zdenka Mansfeldová).

Program (PDF)

Continue reading

Mezinárodní konference „Od 1989 do 2019: naděje a zklamání“

29. května – 2. června 2019
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Mezinárodní konference pro filosofii a sociální vědy se zaměřila na téma „Od 1989 do 2019: naděje a zklamání“, na níž se analyzovaly v českých a globálních podmínkách výzvy posledních 30 let a současné doby, jakými jsou demokracie a veřejná sféra v éře digitalizace, dekonstrukce a deliberace, výzvy antropocénu a klimatické změny apod. Konference se zúčastnili přednášející z Česka, Slovenska, Německa, Itálie, Velké Británie, USA, Mexika, Číny a dalších zemí. Akce komunikovala s odbornou i širokou veřejnost, včetně mediální sféry, a řadou profesních organizací, jako například s Asociací globálních studií Velké Británie, Asociací globálních studií Severní Ameriky apod.

Workshop „Klimatická změna – jak se můžeme podílet na řešení?“

28. května 2019, 17:00–20:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Klimatická změna se považuje za závažný problém už od konce 80. let, ale u nás se vlivem silné klimaskepse dostává do veřejné diskuse až v poslední době. Je vnímána jako hrozba pro samotné přežití lidstva, ale zároveň může znamenat i příležitost ke změně společnosti. Jak se můžeme podílet na řešení zdola, jako jednotlivci i v rámci různých komunit či hnutí?

Continue reading

Mezinárodní konference „Ší’itský islám a výzvy současné doby“

14. května 2019
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1

Foto: Mostafa Meraji | CC BY-SA 4.0

Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Centrum globálních studií Filosofického ústavu AVČR vás zvou na akademickou konferenci Shi‘ite Islam and the Challenges of the Present Time.

Program (PDF)

 

Continue reading

Nové vydání knihy „Graffiti, Converts and Vigilantes” o islámu v jihovýchodní Asii

Tomáš Petrů (ed.), Graffiti, Converts and Vigilantes. Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia (2. vydání). Praha: Orientální ústav Akademie věd ČR, 2018.

Společenská, náboženská a politická situace v Indonésii a dalších většinově muslimských zemích jihovýchodní Asie je velmi komplexní. Úřední a společenské tlaky posouvají mainstreamový islámský diskurs od umírněnosti k dosud nebývalé ortodoxii. Tento sborník má za cíl osvětlit celkový proces islamizace, který začal už více než před půl tisíciletím, a v osmi kapitolách prozkoumává některé formy islámu, které dnes v jihovýchodní Asii existují. Zvláštní pozornost je věnována těm, které se pohybují na okrajích a mimo hlavní proud.

Mezinárodní workshop „Politika, náboženství a modernity v Indii“

29. dubna 2019
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Mezinárodní workshop se zaměří na vzestup kastovních a náboženských rozdílů a možnosti sekulárního jazyka v současné Indii. Bude zkoumat, jak v současné indické politice přetrvávají předmoderní identity jako kasta a komunita se zvláštním důrazem na vzestup dalitského hnutí, a jejich důsledky pro všeobecné volby do Sněmovny lidu, které se konají v dubnu a květnu 2019.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Continue reading

Čtvrteční sociologický seminář o brazilském programu proti chudobě

28. března 2019 od 17:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Prof. Alessandro Pinzani v přednášce The largest antipoverty social program in the world: Effects of a conditional cash transfer program on its participants in Brazil představí hlavní myšlenky své nové knihy „Money, Autonomy and Citizenship“ (Springer 2018), kterou napsal společně s brazilskou socioložkou Walquiria Leao Rego. Kniha analyzuje dopady největšího světového programu na vymýcení chudoby: brazilský Bolsa Família Program. Zavedl jej bývalý brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva a jeho vláda a tento program občanské inkluze se postupně stal největším programem podmíněných sociálních dávek na světě, který pomohl více než 50 milionům Brazilců s menším měsíčním příjmem než 50 amerických dolarů. Program je považován za jeden z klíčových faktorů za významným sníženám chudoby, k němuž došlo v Brazílii během prvního desetiletí 21. století.

Continue reading

Workshop na téma recese, blahobyt a peníze

11. března 2019 od 15:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR vás zve na workshop, na němž budou ve dvou přednáškách představeny hlavní myšlenky dvou nových knih:

  • Prof. Stefan Olafsson: Welfare and the Great Recession (Oxford University Press, v tisku, březen 2019)
  • Prof. Alessandro Pinzani: Money, Autonomy and Citizenship (Springer, říjen 2018)

Po přednáškách bude následovat diskuse.

Continue reading

Vítání knihy „Pražané s cizím pasem“

6. února 2019 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR uvede novou e-knihu založenou na datech z unikátního aplikovaného výzkumu zaměřeného na obyvatele Prahy s cizí státní příslušností pocházející ze zemí mimo EU.

Cílem výzkumu realizovaného pro Magistrát hl. m. Prahy bylo zjistit informace, které nelze získat z veřejných registrů a které mohou posloužit jako podklady pro lepší nastavení integračních opatření v hlavním městě. Výsledná publikace s názvem Pražané s cizím pasem přispěje k důležité debatě o začlenění této významné části obyvatel Prahy do české společnosti a pomůže čtenářkám a čtenářům nalézt odpovědi na následující otázky:

  • Kdo jsou Pražané pocházející ze zemí mimo EU?
  • Co je do české metropole přivádí?
  • Jaké mají postavení v české společnosti?
  • Jaké jsou jejich plány do budoucna?
  • S jakými problémy se nejčastěji potýkají?
  • Jsou dostatečně informováni a vědí na koho se obrátit při řešení nejrůznějších problémů?
  • Jaké mají vztahy s domácí populací?

Kniha bude dostupná ke stažení zdarma.

Yana Leontiyeva, Renáta Mikešová, Blanka Tollarová, Pražané s cizím pasem. Výsledky výzkumu cizinců a cizinek ze zemí mimo EU žijících v české metropoli. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018.