Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“

16.–20. května 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Konference se soustředí na vzájemně propojená témata (1) populismu a „lidu“, (2) migrace a hranic, (3) utrpení a kritiky, (4) protestu, (5) pravdy a politiky. Věnuje se tématům z interdisciplinárních a transdisciplilnárních perspektiv filosofie a sociálních věd. Konference se účastní přes 100 přednášejících z Německa, Itálie, Spojeného království, Švédska, Česka, Slovenska, Spojených států, Mexika, Brazílie a dalších zemí.

Program (PDF)

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4

Výstava obrazů Zdeňka Daniela „Moje černobílé stíny – Memento mori“

9. května 2018 od 18:00
Kampus Hybernská
Hybernská 4, Praha 1

„Moje černobílé stíny: Memento mori“ je výstava obrazů Zdeňka Daniela (nar.  1970), architekta a umělce z Jablonce nad Nisou. Jeho otec, Zdeněk Daniel starší (nar. 1929) se v květnu 1943 zachránil z transportu Romů z Moravy do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, ale většina členů jeho rodiny během války zemřela. Pro Zdeňka Daniela mladšího byla rodinná válečná historie nesnadným tématem. Až v roce 2016 se s ní rozhodl vypořádat a přenést ji na papír. Vytvořil osm obrazů na téma holocaust, které se dramaticky liší od jeho ostatní tvorby. Plánovaná výstava v galerii Hyb v nedávno otevřeném kampusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy představí tyto obrazy s tématem holocaustu v kontextu předchozího díla Zdeňka Daniela.

Vernisáž výstavy je naším příspěvkem k připomenutí 75. výročí transportu Romů z Protektorátu Čechy a Morava do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.

Veřejnosti otevřený workshop „Holocaust Romů: Současný výzkum v československém kontextu“ o budoucím výzkumu holocaustu Romů a tábora v Letech s romskými a neromskými účastníky z bývalého Československa se bude konat jako doprovodný program ve spolupráci s organizací Romea, o.p.s. (21. května 2018).

Výstavu pořádá Pražské fórum pro romské dějiny spolu se Seminářem romistiky FF UK.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní konference „Je možné překonat rozpory mezi Ruskem a Evropou?“

24. dubna 2018 od 9:00
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Vztahy mezi Ruskem a Evropou procházely v posledních stoletích bouřlivými proměnami. Během 19. století docházelo mezi západními státy a Ruskem k intenzivním kontaktům, vzájemná znalost a pochopení však bylo velice nízké. To se začalo pomalu měnit až počátkem minulého století. Výraznou stopu v tomto ohledu zanechal T. G. Masaryk se svou trilogií „Rusko a Evropa“. V důsledku Říjnové revoluce vznikla celá řada nových rozporů. Po rozpadu SSSR panovalo silné přesvědčení, že se vztahy mezi Západem a Ruskem konečně normalizují. Bohužel platí pravý opak. Co by mohlo přinést žádoucí obrat? A mohou být rozpory mezi Ruskem a Evropou vůbec překonány? Na konferenci budou na tyto otázky hledat odpovědi odborníci z Ruska i Evropy.

Hlavní řečnice:

  • Oxana Gaman-Golutvina, Státní institut mezinárodních vztahů v Moskvě
  • Ljudmila Iljičeva, Ruská akademie národního hospodářství a veřejné správy při úřadu prezidenta RF

Počet účastníků je omezen. Pro registraci nás prosím do 20. dubna 2018 kontaktujte na adrese voracek@hiu.cas.cz.

Program (PDF)
Abstrakty (PDF)

Ruským národním zájmem je zabránit nukleární válce, tvrdí moskevská politoložka Gaman-Golutvinová – rozhovor na webu E15.cz
Geopolitický konflikt může vést k nalezení geopolitického kompromisu – článek v Haló novinách

Seminář „Po Suhartovi: Dvacet let demokratické transformace v Indonésii“

16. dubna 2018 od 13:30
Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Orientální ústav Akademie věd ČR vás srdečně zve na seminář After Soeharto: Twenty Years of Indonesia’s Democratic Transformation, který se bude věnovat vývoji demokracie v Indonésii během 20 let od odstoupení autoritářského prezidenta Suharta v květnu 1998.

Vstupné je zdarma. Registrujte se prosím na petru@orient.cas.cz.

Program (PDF)

Přednáška „Mexická politická filosofie v latinskoamerickém filosofickém kontextu“

12. dubna 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR vás zve na přednášku, kterou přednese Prof. Isaias Rivera (Universidad Autonoma de Chihuahua, Ciudad de Mexico; Corvinus Egyetem, Budapest). Po přednášce bude následovat společná diskuse.

Foto 1
Foto 2

Přednáška „Islámské právo v moderních islámských státech: situace v Pákistánu“

10. dubna 2018 od 15:30
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jak už název nasvědčuje, v Pákistánské islámské republice hraje islámské právo důležitou roli ve všech sférách života. Proč je islámské právo v Pákistánu tak důležité? Je pákistánský právní řád založený na islámském právu slučitelný s moderním pojetím lidských práv? Jak Pákistán plní závasky stanovené moderními mezinárodními listinami? Na tyto i další otázky se zaměří přednášející Syed Imad-ud-Din Asad , zakladatel a ředitel UMT School of Law and Policy v Láhauru.

Foto 1
Foto 2

Vychází kniha Bronislava Ostřanského „Islamofobie po česku“

Bronislav Ostřanský (ed.), Islamofobie po česku: Český odpor vůči islámu, jeho východiska, projevy, souvislosti, přesahy i paradoxy. Praha: Vyšehrad, 2018. 296 stran.

„Z čeho vychází a jak se projevuje odpor k islámu v ČR?“ ptá se Bronislav Ostřanský, spoluautor předloňské knihy Stíny minaretů. Ve nové publikaci svedl dohromady přední české islamology, politology, religionisty a další odborníky, aby se společně pokusili najít odpověď na otázku, jak se v zemi s mizivým procentem muslimů zrodila tak silná islamofobie.

Seminář „Idea československé státnosti“

19. února 2018 od 16:00
Hlavní budova Akademie věd ČR, 1. patro, sál č. 108
Národní 3, Praha 1

Seminář Idea československé státnosti: historické konflikty, podstata založení Československa a jeho mezinárodní odkaz je pořádán při příležitosti 100. výročí založení Československa. Na semináři přednesou své přednášky přední znalci uvedené problematiky Miroslav Pauza a Miloslav Bednář. Úvodní příspěvky přednesou velvyslanec Slovenské republiky v ČR J.E. Peter Weiss, místopředseda Akademie věd ČR Pavel Baran a koordinátor výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“ Marek Hrubec.

Pozvánka (PDF)
Fotogalerie z akce

Videozáznam semináře na YouTube

Zpráva z akce na webu AVČR
Rozhovor Českého rozhlasu s dr. Miroslavem Pauzou (od 8:40)

Seminář „Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie“

8. února 2018 od 16:30
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, Filosofický ústav AV ČR a Institut sociologických studií FSV UK Vás zvou na seminář na téma Náboženství, pluralismus a sekularita: Evropa a Brazílie.

Přednášky přednesou:

  • Emil A. Sobottka (profesor sociologie na univerzitě PUCRS, Porto Allegre, a předseda Brazilské sociologické organizace) – The Religion Diversity in Brazil: Religion and Secularism
  • Tomáš Halík (profesor sociologie na Univerzitě Karlově v Praze a prezident České křesťanské akademie) – Religion in Postsecular Age

Seminář se bude zabývat vztahy mezi náboženstvím, sekularitou a pluralitou, a to jak v evropském kontextu, tak v kontextu brazilském. Po přednáškách a koreferátu dr. Ondřeje Štěcha bude následovat diskuse.

Mezinárodní kolokvium „Důsledky etnografie: Poznání násilí skrze sebe sama a jeho následky“

31. ledna 2018
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Jak tvrdí Sherry Ortner, etnografie ve své minimální definici je „pokusem pochopit jiný svět života použitím svého já v největší možné míře jako nástroje poznání.“ Těžko pak překvapí, že etnografický výzkum mezi lidmi, kteří prožili násilnou zkušenost (ať už vojenskou, komunitní, domácí, sexuální, na sobě samém či jinou), má na badatele velký vliv. Tento vliv se, vzhledem k povaze etnografie, poté přenáší do problémů, které jsou zároveň osobní i epistemologické. Důsledky pro etnograficky obeznámenou osobu přesahují oblast pocitů empatie s účastníky výzkumu i čas a místo terénního výzkumu. V tomto kolokvium bychom se chtěli věnovat metodologickým otázkám spojeným s etnografickým poznáním násilí, jako například problematice mlčení obětí, traumatu z výzkumu, potřebám zkoumaných, či strachu a hrozbám ze strany úřadů či samotných původců násilí.

Prosíme, registrujte se do 19. ledna zde.

Program (PDF)