Symposium „Současná filosofie společnosti a politiky v Africe“

25. října 2018 od 15:00
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Symposium se zaměří na hlavní společensko-politické problémy v Africe od pádu kolonialismu do současnosti z perspektivy africké filosofie společnosti a politiky. Albert Kasanda (Centrum globálních studií) přitom identifikuje, co konstituuje současnou africkou sociální a politickou filosofii ve vztahu k jejím problémům, zdrojům a cílům. Ukáže, jak je tato filosofie zakořeněna v každodenním životě lidí a jak reflektuje africké komunity s ohledem na moc a spravedlivé mody sociální a politické organizace. Kasanda a následná diskuse se zapojí do rozborů témat a proudů, jakými jsou etnofilosofie, négritude, panafrikanismus, africká občanská společnost či postavení Afriky v globálních interakcích.

Seminář Středoasijské platformy „Jednání s ‚jinými‘: Vládnutí a kontrola v současném čínském Sin-ťiangu“

8. října 2018 od 10:00
Hlavní budova Akademie věd, místnost 206
Národní 3, Praha 1

Středoasijská platforma v roce 2018 pořádá přednáškovou sérii zahraničních expertů na Střední Asii na téma „Vláda a vládnutí: Vznik a jednání s autoritou ve střední Asii od 19. století dále“. Přednášky se jsou určeny nejen expertům a studentům sídlícím v ČR, ale také právě studentům a dalším zájemcům z akademické sféry.

Program s abstrakty (PDF)

Continue reading

Workshop s představením knihy „Kritika arabského rozumu. Úvod“

20. září 2018 od 15:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR Vás zvou na workshop s představením právě vydané knihy Muhammad ‘Ábid al-Džábirí: Kritika arabského rozumu. Úvod (Praha: nakladatelství Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, 2018)

Pozvánka (PDF)

Continue reading

Konference „Paměť napříč železnou oponou během studené války“

3.–4. září 2018
Institute for the Public Understanding of the Past
University of York

Jak studená válka ovlivnila interpretace holokaustu? Konference Remembering Across the Iron Curtain in the Cold War Era. The Emergence of Holocaust Memory se snaží najít nové cesty k pochopení paměti holokaustu a jeho připomínání. Zajímá se, jak se rozdílné a často protichůdné narativy minulosti formovaly navzájem, jak marginalizované hlasy cílily na ovlivnění veřejného chápání minulosti, a jak státní a nestátní aktéři vyjednávali kulturní reprezentace holokaustu. Hledá komparativní a transnacionální porozumění, které překonává rozdíly z doby studené války. Spojením vědců zabývajících se různými regiony a umožněním debaty mezi badateli z východní a západní Evropy otevírá příležitosti pro nové perspektivy oborů paměti holokaustu i kulturních dějin studené války.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

Mezinárodní workshop „Vývoj demokracie ve střední Evropě“

11.–13. července 2018
Zasedací místnost Sociologického ústavu AV ČR (2. patro, místnost č. 207)
Jilská 1, Praha 1

Oddělení sociologie politiky Sociologického ústavu AV ČR Vás zve na mezinárodní workshop Development of democracy in Central Europe: Central Europe and former Soviet Union at the Crossroads, který se zaměří na diskusi o vývoji našeho regionu z perspektivy dnešních teorií demokratických krizí a představí výsledky současného bádání.

Program (PDF)

Mezinárodní konference „Afrika v polycentrickém světě: Kosmopolitismus a lokálno“

18.–19. června 2018
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1, 1. patro

Foto: Kevin Gill | CC BY-SA 2.0

Kosmopolitismus je koncept s mnoha politickými, ekonomickými, morálními a kulturními aspekty a přístupy, založený na základní premise, že všechny lidské bytosti jsou, mohou nebo by měly být občany jediné komunity. Konference si klade otázky, které procházejí napříč tímto spekterem významů. Jaká je role jazyka a kultury ve vyjádření politické identity? Jak je „světové občanství“ definováno, co se týče rasy, jazyka, genderu nebo socio-ekonomického statusu? Je afropolitanismus kosmopolitismem?

Konference je dalším dílem série „Asixoxe: Conference on African Philosophy“, kterou organizuje Centrum globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR ve spolupráci se SOAS, London University.

Program (PDF)
Zpráva z konference v časopise Modern Africa (PDF)

Fotogalerie

Vychází kniha „From Social to Cyber Justice“

Nythamar de Oliveira, Marek Hrubec, Emil Sobottka (eds.), From Social to Cyber Justice: Critical Views on Justice, Law and Ethics. Porto Alegre: PUCRS a Praha: Filosofia, 2018.

Prezentace nové knihy proběhne:
— v pondělí 19. června od 15:00 v zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR v Praze;
— ve čtvrtek 28. června na PUCRS univerzitě v Porto Alegre v Brazílii.

Kniha se zabývá kritickou analýzou nespravedlností související s právem a etikou a vyvíjí normativní alternativy spojené se spravedlností. Pokrývá relevantní témata od sociální spravedlnosti ke kyberspravedlnosti. Kapitoly se zabývají tématy a koncepty, které poskytují ukazují směr ve společenských inovacích, transformacích obsažených v demokratizačních procesech, globálních konfliktech a dalších interakcích, včetně krajní hrozby eskalace k válečným konfliktům, ať už v podobě konvenčních válek nebo nových kyberválek.

Nová kniha „Contemporary African Social and Political Philosophy“

Albert Kasanda, Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges. Routledge, 2018.

Vítání knihy proběhne v pondělí 19. června od 15:00 v zasedací místnosti FLÚ AV ČR.

Dr. Albert Kasanda z Centra globálních studií FLÚ AV ČR právě publikoval v britském nakladatelství Routledge knihu „Contemporary African Social and Political Philosophy: Trends, Debates and Challenges“. Kniha bude později v tomto roce publikována rovněž v českém jazyce v nakladatelství Filosofia.

Mezinárodní konference „Pražské jaro 50 let poté“

13.–15. června 2018
Lichtenštejnský palác
U Sovových mlýnů 4, Praha 1

Cílem a smyslem mezinárodní konference The Prague Spring 50 Years After: Great Crises of Communist Régimes in Central Europe in a Transnational Perspective pořádané u příležitosti padesátého výročí pražského jara je uvažovat o významu a dědictví roku 1968, ale též o významu a dědictví dalších velkých krizí uvnitř sovětského bloku (1953, 1956, 1980/1) pomocí transnacionálních a dlouhočasových perspektiv nahlížejících z různých úhlů vztah minulosti a současnosti ve skutečně širokém kontextu mezinárodním i domácím.

Účast na konferenci přislíbili renomovaní badatelé z desítky zemí. Tématy konference budou velká sociální hnutí roku 1968 na západě i východě a mezinárodní souvislosti krizí a sovětských intervencí ve „spojeneckých zemích“. Zkoumána bude relevance a eventuální druhý život konceptů a představ roku 1968 a dalších krizových let pro skutečnou transformaci po roce 1989. Pozornost bude věnována i podobám a významům soudobé paměti oněch přelomových událostí, roli masmédií ad.

Konference bude tlumočena do češtiny.

Vzhledem k tomu, že konference proběhne v prostorách, jež spravuje Úřad vlády ČR, je třeba, aby se zájemci jmenovitě zaregistrovali nejpozději do 11. června.

Program (PDF)
Záznam konference na webu Českého rozhlasu

Workshop a veřejná debata „Nucené sterilizace romských žen“

5. června 2018 od 9:30
New York University in Prague
Richterův dům, Malé náměstí 11, Praha 1, 1. patro

Mezinárodní workshop Nucené sterilizace romských žen v českém (československém) a evropském kontextu: minulost a současnost se bude zabývat analýzou argumentace ospravedlňující nucené sterilizace romských žen v Česku / Československu v kontextu eugeniky a sociálního státu. K účasti byli přizváni badatelé, kteří se ve svém výzkumu věnují sterilizaci romských žen v komunistickém Československu, a vědci, kteří se zabývají sterilizačními praktikami ve skandinávském kontextu, kde byla sterilizace používána jako oficiální nástroj sociálního státu až do 70. let 20. století. Dalším důležitým tématem workshopu a kulatého stolu budou kompenzace obětem, proto jsme k účasti pozvali i zástupce lobbistických skupin a obětí.

Continue reading