Vychází nová kniha „Democracy Under Stress“

Petra Guasti, Zdenka Mansfeldová, Z. (eds.), Democracy Under Stress. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Changing Perspectives on Democracy, Governance and Their Measurement. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2018.

Kniha předkládá celou škálu perspektiv, z nichž lze studovat demokracii pod tlakem. Autorky, renomované odbornice na demokratickou teorii a demokracii ve střední a východní Evropě, zdůrazňují potenciál rozdílných přístupů k problematice – od komparativního meta-hodnocení s využitím ukazatelů a výzkumných dat až po případové studie zaměřené na pochopení kontextu a běžných procesů – pro lepší porozumění oblasti, kde k tlaku dochází.

Webová verze ke stažení (PDF)
V případě zájmu o tištěné vydání knihy se prosím obraťte na adresu prodej@soc.cas.cz.

Nová kniha „Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky“

Martin Kopecký a kol., Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové konfliktní éře. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2018.

Interdisciplinárně pojatá kniha je určena všem, kteří se zajímají o pozici a proměny vzdělávání a zvláště vzdělávání dospělých ve veřejných politikách během posledního období procesu globalizace, typického potýkáním se s různými podobami krize. Publikace je výstupem výzkumné aktivity Morální odpovědnost: Lidský rozvoj a veřejné konflikty.

Náhled na issuu.com

Mezinárodní konference „Feministické reinterpretace islámu“

23. listopadu 2018
Hlavní budova Akademie věd ČR, místnost č. 205
Národní 3, Praha 1

Konference se zaměří na komplexnost muslimských feministických přístupů k islámu, na diskursy o genderové rovnosti v Koránu a na různé vyjádření muslimských žen bojujících za osvobození od patriarchátu, aby ukázaly, že muslimské ženy mají sílu i vliv na to, aby změnily patriarchální uspořádání ve svých společnostech a organizacích.

Prosíme, registrujte se do 21. listopadu 2018 na mekhrangez.rakhmonov@std.antalya.edu.tr.

Plakát (PDF)
Program (PDF)

„Bála jsem se dělat rozhovory o sexu se ženami ve věku mojí mámy“ – rozhovor s Nafiseh Sharafi na Radiu Wave

Komponovaný večer „Připomínání kindertransportů po 80 letech“

19. listopadu 2018 od 18:00
Maiselova synagoga
Maiselova 10, Praha 1

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, USC Shoah Foundation a Židovské muzeum v Praze si Vás dovolují pozvat na komponovaný večer u příležitosti 80. výročí tzv. Kindertransportů. Večer bude doprovázen projekcí úryvků svědectví pamětníků z archivu USC Shoah Foundation, včetně svědectví Alfreda Badera.

Diskutující:

  • Laura Brade (historička, Albion College, USA)
  • Martin Šmok (dokumentarista , USC Shoah Foundation)
  • Yechiel Bar Chaim (konzultant filantropie, dlouholetý spolupracovník Dr. Alfreda Badera)
  • Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) bude večer moderovat

Akce proběhne v angličtině se simultánním tlumočením. Vstup volný.

Pozvánka (PDF)

Seminář „Sociální rozměry klimatické změny: globální problém v lokálních souvislostech“

19. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Jak se lokálně projevuje a jak je vnímána globální změna klimatu? Konference se zaměří na společenské aspekty klimatické změny z pohledu sociálních věd. Budeme diskutovat o tom, jak se veřejnost a různé zájmové skupiny staví ke globálnímu problému změny klimatu, který se stále více hmatatelně začíná projevovat i v Česku. Představí sociálně vědní výzkum české klimaskepse, postojů expertů ke klimatické změně, role občanské společnosti a odborné veřejnosti v adaptaci české krajiny, sociálních hnutí tematizujících klimatickou změnu, a zaměří se na globální i lokální souvislosti, a to jak v českém, tak transkulturním kontextu.

Program (PDF)

Počet míst je omezen. Prosíme, registrujte se zdarma do 13. 11. na jiri.krejcik@soc.cas.cz.
Občerstvení zajištěno.

Continue reading

Mezinárodní konference „Iniciativa pásma a cesty v návaznosti na otevírání Číny“

12.–13. listopadu 2018
Akademické konferenční centrum, Praha
15.–16. listopadu 2018
Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Konference analyzuje Iniciativu pásma a cesty (Belt and Road Initiative; BRI) v návaznosti na uplynulých 40 let transformace a otevírání Číny. Zaměřuje se na současnou roli Číny v celosvětovém kontextu a na její vztahy s dalšími regiony a makroregiony světa, od roku 1978 především s USA a západní Evropou, později s dalšími částmi Asie a střední a východní Evropou a také s Afrikou a Latinskou Amerikou. První dva dny konference probíhá v Praze, další dva dny v Nitre na Slovensku. Konferenci organizují Centrum globálních studií FLÚ AV ČR, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ústav politických vied SAV v Bratislavě.

Program v Praze
Program v Nitre

Continue reading

Přednáška „Současné tendence turecké zahraniční politiky v globálních interakcích“

1. listopadu 2018 od 15:30
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Přednáška bude mapovat vztahy Turecka jakožto regionální mocnosti k velmocím i okolním zemím Turecka, a rovněž ke konfliktu v Sýrii. Přednášku přednese J. E. Ahmet Bigali, velvyslanec Turecké republiky v Praze, který právě po letech končí svůj mandát v Praze a touto přednáškou shrne svoji zkušenost za poslední období.

Pozvánka (PDF)

Mezinárodní seminář „Malajsie v přechodu: Vstříc jasnější budoucnosti?“

31. října 2018 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Orientální ústav Akademie věd ČR Vás srdečně zve na odpolední seminář Malaysia in Transition: Towards a “Better Future”?, který se bude věnovat aktuální politické situaci v této jihovýchodoasijské zemi, zvláště pak roli islámu v jejím politickém systému.

Continue reading

Symposium „Současná filosofie společnosti a politiky v Africe“

25. října 2018 od 15:00
Filosofický ústav AV ČR, zasedací místnost, 1. patro
Jilská 1, Praha 1

Symposium se zaměří na hlavní společensko-politické problémy v Africe od pádu kolonialismu do současnosti z perspektivy africké filosofie společnosti a politiky. Albert Kasanda (Centrum globálních studií) přitom identifikuje, co konstituuje současnou africkou sociální a politickou filosofii ve vztahu k jejím problémům, zdrojům a cílům. Ukáže, jak je tato filosofie zakořeněna v každodenním životě lidí a jak reflektuje africké komunity s ohledem na moc a spravedlivé mody sociální a politické organizace. Kasanda a následná diskuse se zapojí do rozborů témat a proudů, jakými jsou etnofilosofie, négritude, panafrikanismus, africká občanská společnost či postavení Afriky v globálních interakcích.

Seminář Středoasijské platformy „Jednání s ‚jinými‘: Vládnutí a kontrola v současném čínském Sin-ťiangu“

8. října 2018 od 10:00
Hlavní budova Akademie věd, místnost 206
Národní 3, Praha 1

Středoasijská platforma v roce 2018 pořádá přednáškovou sérii zahraničních expertů na Střední Asii na téma „Vláda a vládnutí: Vznik a jednání s autoritou ve střední Asii od 19. století dále“. Přednášky se jsou určeny nejen expertům a studentům sídlícím v ČR, ale také právě studentům a dalším zájemcům z akademické sféry.

Program s abstrakty (PDF)

Continue reading