Seminář „Smysl Eurasie: Anglofonní antropologové objevují světové dějiny“

5. dubna 2017 od 15:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

chris_hann
Foto: http://www.eth.mpg.de

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Vás zve na seminář „Smysl Eurasie: Anglofonní antropologové objevují světové dějiny“, na němž vystoupí prof. Chris Hann (Max Planck Institut für ethnologische Forschung, Halle, Německo).

Antropologie se vyvinula v 19. století jako holistická věda zabývající se „přírodními národy“ (Naturvölker) a byla naukou důsledně evoluční. Ve století dvacátém vedla disciplinární specializace a důraz na terénní výzkum v podání Malinowskiho a Boase většinu sociálně-kulturních antropologů k tomu, že soustředili své úsilí na synchronní zkoumání s malou nebo vůbec žádnou historickou hloubkou. Postupně byly do kompetencí této disciplíny včleněny i „kulturní národy“ (Kulturvölker) Asie a Evropy, a v posledních desetiletích 20. století se několik vědců snažilo oživit starší agendu. Například Eric Wolf byl ovlivněn marxismem a teorií světových systémů, Jack Goody Childeovou archeologií, a Ernest Gellner sepsal elegantní filosofické dějiny, které upřednostňovaly poznání. Ve 21. století nabídl David Graeber anarchistickou perspektivu ve své knize „Dluh: prvních 5000 let“. S pomocí těchto příkladů si ukážeme, že jedna z cest, jak mohou antropologové obnovit svůj vztah s „velkým obrazem“ globálních dějin je zdůraznit společné rysy dominantních eurasijských civilizací od doby bronzové. V dalším kroku se podíváme na to, že rozpoznávání jednoty v této eurasijské civilizační rozmanitosti je mnohem více než jen pouhým starožitnickým cvičením.

Prof. Leslie Sklair převzal ocenění Akademie věd ČR

22. února 2017
Národní 3, Praha 1

Foto: Stanislava Kyselová
Foto: Stanislava Kyselová

Prof. Leslie Sklair (LSE, London University), předseda britské Global Studies Association a spolupracovník výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“, převzal  z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ocenění AV ČR, medaili Františka Palackého.

Více informací na webu AV ČR

Seminář „Architektura, města a kapitalistická globalizace“

21. února 2017 od 14:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

sklair_book_cover

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR vás zve na seminář „Architektura, města a kapitalistická globalizace“, na němž prof. Leslie Sklair (LSE, London University), předseda britské Global Studies Association, přednese přednášku, v níž představí hlavní myšlenky své knihy „The Icon Project: Architecture, Cities, and Capitalist Globalization“ (Oxford University Press, březen 2017).

Foto 1
Foto 2

Seminář „Etika a ekonomika v globalizovaném světě“

21. února 2017 od 16:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

graf_oranzovyOddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR Vás zvou na seminář Etika a ekonomika v globalizovaném světě, na němž vystoupí Isaias Rivera, Ph.D. z Universidad Autonoma de Chihuahua v Mexiku a Corvinus University v Budapešti.

Seminář se bude zabývat tématy etiky a ekonomiky v globalizovaném světě. Zaměří se na normy či principy, které zakládají a ospravedlňují jednotlivé společnosti a určují práva a povinnosti společnosti v globalizovaném světě. Dále bude analyzovat, co je to zodpovědnost jednotlivců ve vztahu jeden k druhému i ke společnosti jako celku a společnosti ve vztahu k jiným společnostem. Probere rovněž aplikaci těchto principů v oblastech jako spravedlnost, etika, politické a společenské instituce ve světovém společenství.

Fotografie ze semináře

Představení knihy Josepha H. Carense „Imigranti a právo na pobyt“

8. února 2017 od 17:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

kniha_carens_nahledSoučasná diskuse o migraci je ovlivněna především debatou o válečných uprchlících ze Sýrie, Iráku či Libye. To by nás však nemělo odvádět od dlouhodobějších úvah o právech migrantů v rámci transformace hranic politických společenství, které přinášejí globální změny a proměny národních států.

Kniha Imigranti a právo na pobyt je založena primárně na textu, který napsal Joseph Carens, profesor politologie na Univerzitě v Torontu. Další autorky a autoři pak nabízejí svá vlastní stanoviska na pozadí diskuse s ním. Předmluvu k českému vydání napsali Zuzana Uhde a Marek Hrubec.

Stránka akce na webu Migrace online

Recenze na webu Medzi knihami (slovensky)

Workshop „Mezinárodní migrace – nové výzvy pro střední a východní Evropu“

12. prosince 2016
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Photo: Gémes Sándor/SzomSzed, CC BY-SA 3.0
Foto: Gémes Sándor/SzomSzed, CC BY-SA 3.0

Mezinárodní workshop se zaměří na analýzu a diskusi nových výzev, před kterými stojí tváří v tvář současným změnám na poli mezinárodní migrace nové členské země EU. Workshop proběhne za účasti pozvaných zástupců českých i zahraničních pracovišť, které se věnují problematice imigrace ve střední Evropě.

Program workshopu (PDF)

Přednáška „Power and Civility: Towards a Sociology of the Islamic Ecumene“

Středa 30. listopadu 2016 od 17:00
Hlavní budova Akademie věd, sál č. 206
Národní 3, Praha 1, 2. patro

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR a Pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií UK v Praze Vás zvou na seminář, na němž vystoupí Prof. Armando Salvatore s přednáškou na téma Power and Civility: Towards a Sociology of the Islamic Ecumene.

armando-salvatoreArmando Salvatore je autorem mnohých publikací o islámských a arabských otázkách, nejnověji Sociology of Islam: Knowledge, Power and Civility (Wiley-Blackwell 2016), prvního svazku připravované trilogie. Do letošního roku působil jako profesor na McGill University (Toronto) a od dalšího akademického roku bude profesorem islámských a arabských studií na Australian National University (Canberra).

Seminář se bude konat ve středu 30. listopadu 2016 od 17:00 v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1, 2. patro, sál č. 206). Po přednášce se bude konat diskuse.

Seminář se realizuje v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Globální konflikty a lokální souvislosti“ a v Cyklu historicko-sociologických konfrontací.

Foto 1
Foto 2
Audio záznam

Workshop „Střední Asie a migrace perspektivou orální historie (ve 20. století)“

11. listopadu 2016
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

central_asia_and_migration_2Téma politicky motivované migrace nabývá v poslední době na významu, především ve spojení se současnou migrací obyvatel z Blízkého východu. Je však důležité si uvědomit, že politicky motivovaná migrace velkého počtu lidí ovlivňuje i jiné části světa. V rámci tohoto workshopu se přednášející zaměří na oblasti mimo Evropu, přesněji na Afghánistán, Střední Asii a západ Číny v časovém rozmezí mezi první a druhou světovou válkou a během studené války 20. století.

Účastnit se budou znalci z různých oborů (např. historie, antropologie, politických věd apod.) s různým regionálním zaměřením (sinologie, středoasijská studia, afghanistika atd.), kteří budou schopni hodnotit politicky motivovanou migraci v daných regionech z místních hledisek i v globálních souvislostech. Cílem tohoto workshopu je přispět k porozumění místní politické situace a důvodů způsobujících migraci velkého počtu lidí. Rozborem tohoto tématu jak z místní, tak z globální perspektivy chceme přiblížit některé aspekty politických konfliktů, sociálních a kulturních změn v daných regionech a jejich dlouhodobý vliv na geopolitickou stabilitu v oblasti Asie i ve světě obecně.

Program (PDF)
Fotografie

Konference „Globální konflikty a lokální souvislosti“

Praha
7–9. listopadu 2016

Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Bratislava
10.–11. listopadu 2016
Zasedací místnost děkana FF Univerzity Komenského
Gondova 2, Bratislava

globeKonference slouží především vzájemné interdisciplinární a transdisciplinární spolupráci napříč ústavy AV ČR v rámci celého výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti“. Umožnuje hlubší a širší integraci vědců ve výzkumném programu a s vědci ze spolupracujících institucí, včetně univerzit. Realizuje tak networking zapojených vědců. Konference umožní provádět rozvinuté transdisciplinární a interdisciplinární zkoumání v oblasti významných témat humanitních a sociálních věd, zejména globálních studií, filosofie, sociologie, orientálních studií, historiografie, právní vědy, etnologie a sociokulturní antropologie.

Praha
Program konference včetně abstraktů
Program konference (PDF)
Fotogalerie

Bratislava
Program konference (PDF)
Fotogalerie