Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi

18. října 2017
Hlavní budova Akademie věd ČR
Národní 3, Praha 1

Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR uspořádalo společně s předsedkyní AV ČR prof. Evou Zažímalovou akci nazvanou „Akademická diplomacie“, za účelem komparativního zkoumání diplomatických zkušeností velvyslankyň z Evropy, Asie, Latinské Ameriky a arabského světa. Své příspěvky přednesly velvyslankyně Maroka, Číny, Rumunska, Portugalska a Peru.

Zpráva ze semináře

Konference „Komunikace o náboženství a sekularismu ve veřejné sféře“

23. října 2017 od 14:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Interdisciplinární konferenci na téma „Náboženství a sekularismus ve veřejné sféře“ organizují Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Konference se bude zabývat vztahem mezi sekulárními, křesťanskými, muslimskými a hinduistickými perspektivami. Akce se koná při příležitosti vydání nové knihy „Náboženství a sekularita: Zápas o veřejný prostor“, Ondřej Štěch (ed.).

Program (PDF)

Seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami“

4. října 2017 od 13:00
Zasedací místnost Filosofického ústavu AV ČR
Jilská 1, Praha 1

Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globální studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR organizují seminář „Současná čínská politická filosofie: dialog mezi evropskými a čínskými perspektivami“. Příspěvky budou zaměřeny hlavně na témata ekonomická transformace Číny a současné filosofické koncepce konfuciánského systému. Po přednášce se bude konat diskuse.

Program (PDF)

Třetí workshop na téma Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

27. října 2017 od 9:00
Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1

Orientální ústav AV ČR pořádá již třetí workshop, který se tentokrát zaměří na ideologickou bezpečnost, masová média a veřejný diskurs, ale i na politiku a demokracii v Hongkongu. Výzkum je přínosem ke zkoumání problematiky čínského kontextu i obecného teoretického a metodologického rámce z hlediska moderní historie, politologie, mediálních studií a komunikace, a lingvistiky.

Průběžně aktualizovaný program naleznete zde.

Konference „Hledání dědictví romské genocidy“

20.–21. září 2017
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Foto: University of Liverpool Library
Foto: University of Liverpool Library

Pochopení romské genocidy za druhé světové války se jeví jako klíčové pro pochopení poválečné historie romských rodin a komunit napříč Evropou. Mezi lety 1933 a 1945 bylo přímým následkem rasových politik Německa, jeho spojenců a dalších evropských států zabito nejméně 130 tisíc Romů. Někteří aktivisté a badatelé tvrdí, že obětí bylo dokonce přes půl milionu. Ale ačkoli jsou mechanismy a rozsah romského holocaustu částečně známy, dosud netušíme, jaké následky zanechaly zkušenosti s masovým zabíjením, ghettoizací, sterilizacemi a nucenými pracemi na první, druhou a třetí generaci přeživších. Zdá se však pravděpodobné, že pochopení traumatu z genocidy, která proběhla v půli 20. století a její uznání většinovými společnostmi má prvořadý význam i pro pochopení dodnes přetrvávající diskriminace Romů v Evropě.

Na mezinárodní konferenci Tracing the Legacies of the Roma Genocide. Families as Transmitters of Experience and Memory se sejdou představitelé dvou iniciativ, které se problematikou romské genocidy zabývají: Pražské fórum pro romské dějiny a výzkumná síť Dědictví romské genocidy v Evropě po roce 1945.

Součástí konference je i vernisáž výstavy, a také diskuse s přeživšími z romských rodin.

Program konference (PDF)
Brožura k výstavě (PDF)

Fotogalerie z konference
Report na webu romea.cz (anglicky)
„Zachytit různorodost hlasů“ – rozhovor s Kateřinou Čapkovou a Helenou Sadílkovou na webu A2larm

Vychází nová kniha „Riziková společnost a globální ohrožení“

Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Riziková společnost a globální ohrožení. Ke kritické teorii Ulricha Becka. Praha: Slon, 2017. 370 stran.

pisma prevod zkouska.qxdKniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale v globálním měřítku také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa.

Mezinárodní konference „Měření demokracie: Co měříme a jak do toho zapadá střední a východní Evropa?“

22. září 2017, 8:30–17:00
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

mereni_demokracieMezinárodní konference si klade za cíl otevřít dialog o hodnocení demokracie a způsobech, jak mohou být demokracie ve střední a východní Evropě integrovány do standardního komparativního rámce. Experti na různé modely hodnocení demokracie používané v mezinárodním komparativním výzkumu demokracie a vládnutí otevřou diskusi o tom, jak různé konceptuální a metodologické přístupy, společně s případy, které studujeme, formují výstupy. Cílem je položit si otázku, jak země střední a východní Evropy zapadají do různých komparativních studií.

Pozvánka
Program

„Hlavně nikoho nerozčílit…“ – rozhovor s Wolfgangem Merkelem pro iHNed
„Žijeme v nebezpečných časech“ – rozhovor s Wolfgangem Merkelem pro A2larm

Fotogalerie z konference

Druhý workshop na téma Ideologie, propaganda a politický diskurz v současné Číně

15. června 2017 od 14:00
Akademie věd ČR, místnost č. 206
Národní 3, Praha 1

chinaWorkshop se na dané téma zaměřil v rámci výzkumu v oblasti čínského myšlení, kultury, státnosti a politiky na základě primárních pramenů v návaznosti na zavedenou profilaci i metodologii české orientalistiky. Výzkum je přínosem ke zkoumání problematiky čínského kontextu i obecného teoretického a metodologického rámce z hlediska moderní historie, politologie, mediálních studií a komunikace, a lingvistiky.

Program (PDF)

Seminář na téma „Násilí a konflikty“

6. června od 16:00
Galerie NTK
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6

Seminář se věnuje provázání lokálních a globálních konfliktů se zaměřením na rozbory násilí, jednak s koncentrací na teoretickou dimenzi problému a jednak s historickým důrazem na Československo. Seminář se koná v rámci aktivit výstavy „Rozhněvaná planeta: Globální konflikty a lokální souvislosti”, která trvá v Galerii NTK do 17. června 2017.

Continue reading

Mezinárodní konference „Filosofie a sociální vědy“

17.–21. května 2017
Vila Lanna
V Sadech 1, Praha 6

Jubilejní 25. ročník mezinárodní konference „Philosophy and Social Science“ s účastí více než 150 zahraničních účastníků. Letošní ročník bude zaměřen na téma globálních konfliktů a lokálních souvislostí, což umožní prezentaci a diskusi této výzkumné oblasti a rovněž provázání mezinárodní kooperace.

Program konference (PDF)
Videozáznam z konference (YouTube, 20 videí)